W miarę specjalizowania się profesji wzrastała także potrzeba wymiany wytworzonych towarów. W ten sposób krok za rozwojem rolnictwa i rzemiosła powstawał handel. Wytworzyła się w ten sposób kolejna grupa, jaką byli handlarze czy kupcy. Nieczęsto samo kupiectwo stawało się motorem napędowym dla rzemieślników i wytwórców. Nie bez znaczenie było też to, gdzie dokonywano wymiany handlowej. Powstały centra targowe, które wpływały na rozwój lokalny.