• Pałac Reymonta w Kołaczkowie

Gmina Kołaczkowo

Pałac klasycystyczny w Kołaczkowie - z początku XIX w., piętrowy, z ośmiokolumnowym portykiem. W latach 1920-25 mieszkał w nim Władysław Reymont, pisarz, laureat literackiej nagrody Nobla z 1924 r.
  • Powiatowa Scena Kultury ZAMKOWA

Gmina Miłosław

Kościół poewangelicki w Miłosławiu - wybudowany w 1872 roku. Jest jednonawowym kościołem z wydzielonym prezbiterium i zakrystią. Od strony zachodniej zlokalizowana jest wieża zwieńczona hełmem ceramicznym.
  • Drewniany kościół

Gmina Nekla

Kościół w Opatówku - obecny kościół został wzniesiony w latach 1752-1754 z fundacji Leona Morawskiego, archidiakona gnieźnieńskiego i poznańskiego. Kościół jest orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej, z zewnątrz oszalowany.
  • Kościół farny w Pyzdrach

Gmina Pyzdry

Kościół farny w Pyzdrach - wzniesiony najprawdopodobniej w II poł. XV w., w 1519 r. stał się kościołem kolegialnym. Zrujnowany pożarami w 1768 i 1807 r. doczekał się gruntownej restauracji dopiero w latach 1865-1870
  • Kościół farny we Wrześni

Gmina Września

Kościół farny we Wrześni - obecny budynek został wzniesiony około poł. XV w., w XVI w. wyniesiony do godności kolegiaty, spalony w 1656 r., odbudowany w 1672, przebudowywany w 1712 i 1881.

Powiatowy program opieki nad zabytkami

Społeczny Opiekun Zabytków

Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - udzielanie dotacji