Komunikat: ochronny zabieg lotniczy w drzewostanach sosnowych w dniach 19.05.2022r.-15.07.2022r.

Nadleśnictwo Grodziec informuje, że w związku z masowym występowaniem groźnego szkodnika sosny (borecznik sosnowiec), w dniach od 19 maja do 15 lipca 2022 roku na terenie Nadleśnictwa zostanie przeprowadzony lotniczy zabieg ochronny w drzewostanach sosnowych.

Komunikat: ochronny zabieg lotniczy w drzewostanach sosnowych w dniach 20.08.2021r.-30.09.2021r.

Nadleśnictwo Grodziec informuje, że w związku z masowym występowaniem groźnego szkodnika sosny (borecznik sosnowiec), w dniach od 20 sierpnia do 30 września 2021 roku na terenie Nadleśnictwa Grodziec zostanie przeprowadzony lotniczy zabieg ochronny w drzewostanach sosnowych.

Komunikat: ochronny zabieg lotniczy w drzewostanach sosnowych w dniach 14.08.2021r.-30.09.2021r.

Nadleśnictwo Grodziec informuje, że w związku z masowym występowaniem szkodnika sosny (borecznika sosnowca) w dniach od 14 sierpnia do 30 września 2021 roku na terenie Nadleśnictwa Grodziec zostanie przeprowadzony lotniczy zabieg ochronny w drzewostanach sosnowych.

INFORMACJA STAROSTY WRZESIŃSKIEGO

w sprawie prowadzenia inwentaryzacji stanu lasu

Komunikat: ochronny zabieg lotniczy w drzewostanach sosnowych w dniach 10.05.2019r.-20.06.2019r.

Nadleśnictwo Grodziec informuje, że w związku z masowym występowaniem szkodnika sosny (strzygonia choinówka, brudnica mniszka) w dniach od 10 maja do 20 czerwca 2019 roku na terenie Nadleśnictwa Grodziec zostanie przeprowadzony lotniczy zabieg ochronny w drzewostanach sosnowych.

Komunikat: Wystąpienie zagrożenia drzewostanów spowodowanego przez kornika ostrozębnego

Komunikat: Wystąpienie zagrożenia drzewostanów spowodowanego przez kornika ostrozębnego

Szkody w lasach prywatnych

Zwolnienie z podatku dochodowego.

Komunikat: ochronny zabieg lotniczy w drzewostanach sosnowych w dniach 15.05.2018r.-20.06.2018r.

Komunikat: ochronny zabieg lotniczy w drzewostanach sosnowych w dniach 15.05.2018r.-20.06.2018r.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne na temat konieczności użycia środka ochrony roślin o nazwie Dursban 480 EC do zwalczania pędraków w odnowieniach, zalesieniach i na plantacjach nasiennych.

Komunikat: opryski chemiczne od 26.04.2018r. do 30.04.2018r.

Komunikat: opryski chemiczne od 26.04.2018r. do 30.04.2018r.

Informacja Starosty Wrzesińskiego w sprawie gradacyjnego występowania szkodników wtórnych sosny

W związku z informacją Nadleśnictwa Grodziec o potencjalnym zagrożeniu drzewostanów sosnowych spowodowanym występowaniem szkodników wtórnych, w szczególności kornika ostrozębnego, informuję właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o obowiązku zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających się organizmów szkodliwych w swoim lesie, w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów oraz trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, który wynika z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach.