Lasy po nawałnicy - zwolnienie z podatku dochodowego

Przypominamy, iż właściciele lasów prywatnych ubiegający się o pomoc finansową z Funduszu Leśnego na uporządkowanie lasu zniszczonego podczas ubiegłorocznej nawałnicy, zgodnie z decyzją Starosty Wrzesińskiego są zobowiązani uprzątnąć zniszczony las do 31 grudnia 2018 roku.

Komunikat: Wystąpienie zagrożenia drzewostanów spowodowanego przez kornika ostrozębnego

Komunikat: Wystąpienie zagrożenia drzewostanów spowodowanego przez kornika ostrozębnego

Szkody w lasach prywatnych

Zwolnienie z podatku dochodowego.

Komunikat: ochronny zabieg lotniczy w drzewostanach sosnowych w dniach 15.05.2018r.-20.06.2018r.

Komunikat: ochronny zabieg lotniczy w drzewostanach sosnowych w dniach 15.05.2018r.-20.06.2018r.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne na temat konieczności użycia środka ochrony roślin o nazwie Dursban 480 EC do zwalczania pędraków w odnowieniach, zalesieniach i na plantacjach nasiennych.

Komunikat: opryski chemiczne od 26.04.2018r. do 30.04.2018r.

Komunikat: opryski chemiczne od 26.04.2018r. do 30.04.2018r.

Newsletter