Powiat wrzesiński realizuje szereg zadań w ramach popularyzacji kultury fizycznej zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Wśród działań można wymienić realizację grantów sportowych, udzielanie stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe oraz organizację i wspieranie imprez sportowych.