Laureaci XIII Powiatowej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Dnia 22 maja 2018r. w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 we Wrześni odbyła się XIII Powiatowa Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. Uczestnikami byli uczniowie ze szkół podstawowych z terenu powiatu wrzesińskiego.

REGULAMIN XIII POWIATOWEJ OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Regulamin Konkursu Wiedzy Ekologicznej

 

1. Organizatorzy konkursu:

 • Dyrekcja Gimnazjum Nr 1 we Wrześni,
 • Urząd Miasta i Gminy we Wrześni,
 • Starostwo Powiatowe we Wrześni.

2. Zakres tematyczny konkursu:

 • podstawowe pojęcia z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
 • zależności między populacjami w biocenozach,
 • struktura i funkcjonowanie ekosystemów,
 • ochrona środowiska przyrodniczego,
 • ochrona zasobów przyrody,
 • formy ochrony przyrody,
 • źródła zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza,
 • wpływ człowieka na przyrodę,
 • rozwój zrównoważony,
 • gospodarka odpadami,
 • choroby cywilizacyjne i nowotworowe.

3. Uczestnicy konkursu:

 • młodzież klas, II (lub III gimnazjalnych)

4. Termin realizacji:

 • do 16.05.2018r - przeprowadzenie etapu szkolnego lub innej formy konkursu, w celu wyłonienia reprezentantów szkoły do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.
 • 22 .05.2018r .(wtorek ) godzina 10. 00  - XIII Powiatowa Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Samorządowa Szkoła Podstawowa nr3 we Wrześni, ul. Kosynierów 32

5. Przebieg eliminacji:

I. Etap szkolny - organizatorem odpowiedzialnym jest dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona. Eliminacje szkolne ( dowolna forma np.: test, konkurs wiedzy, praca pisemna lub referaty). Powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej - w wyniku eliminacji szkolnych Komisja wyłoni dwóch reprezentantów szkoły do etapu powiatowego. Komisja sporządza protokół wraz z wykazem osób reprezentujących szkolę i przesyła do SSP nr 3 we Wrześni do dnia 18.05.2018r.

II. XIII  Powiatowa Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - przeprowadzona zostanie przez zespół utworzony przez organizatorów. Organizatorem odpowiedzialnym jest Dyrektor Szkoły i mgr M. Sotirov opiekun kółka biologicznego.

 • Uczestnicy Konkursu będą odpowiadać pisemnie na pytania (test wyboru - ok. 45 minut).
 • Trzech najlepszych uczestników zostanie nagrodzonych nagrodami książkowymi.
 • W przypadku jednakowej ilości zdobytych punktów w teście zostanie przeprowadzona dogrywka (ustna), w taki sposób, aby wyłonić trzech zwycięzców Konkursu. Możliwe nagrody - wyróżnienia.

6. Punktacja testu:

 • odpowiedź prawidłowa - 1 punkt,
 • odpowiedź nieprawidłowa lub jej brak - 0 punktów.

LITERATURA

1. Podręcznik biologii dla gimnazjum (dział Ekologia i ochrona środowiska).

2. Ekologia - T. Umiński - podręcznik dla uczniów gimnazjum.

3. Dostępne słowniki ekologiczne.

4. Inne pozycje książkowe dostępne w szkole.

 

Życzymy powodzenia

Organizatorzy

drukuj (REGULAMIN XIII POWIATOWEJ OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ)

 • autor: Marta Ziętal, data: 2018-05-24

Newsletter