Współpraca z zespołami folklorystycznymi z Kresów Wschodnich

Jedną z najpopularniejszych imprez w kalendarzu wydarzeń kulturalnych powiatu wrzesińskiego są marcowe Kaziuki, świętowane ku czci wspólnego patrona Polski i Litwy królewicza Kazimierza. W Wilnie już od 400 lat odbywają się z okazji jego święta jarmarki, kiermasze i występy artystyczne. Idąc za tym przykładem  Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta i Gminy Września organizują co roku widowiskowe koncerty, podczas których swoje talenty prezentują zespoły folklorystyczne z Wilna i okolic.

Pierwsze takie święto odbyło się we Wrześni w 2007 roku i wziął w nim udział Zespół Pieśni i Tańca Wileńszczyzna, który powrócił na deski Wrzesińskiego Ośrodka Kultury również w 2015 roku. Wileńszczyzna to polski zespół folklorystyczny z siedzibą w Wilnie, który ze swoimi koncertami zjechał nie tylko całą Europę, ale także USA i Australię. Cechą rozpoznawczą zespołu jest to, że na scenie prezentuje nie tylko poszczególne pieśni i tańce wileńskie, ale także łączy je w odrębne tematycznie kompozycje, takie jak „Wesele wileńskie”, „Noc świętojańska na Wileńszczyźnie” czy „Kiermasz wileński”, odtwarzając dawne obrzędy i prezentując pieśni i tańce różnych narodowości, od wieków zamieszkujących tereny Wileńszczyzny.

 • Zespół Pieśni i Tańca Wileńszczyzna
 • Zespół Pieśni i Tańca Wileńszczyzna
 • Zespół Pieśni i Tańca Wileńszczyzna

 

Zespół Pieśni i Tańca Wileńszczyzna

 

Aż trzykrotnie, w latach 2008, 2010 i 2014, występowała podczas Kaziuków w WOK-u ulubiona przez wrzesińską publiczność Kapela Wileńska. Na ich repertuar składają się bardziej i mniej popularne, ale przez wszystkich lubiane wileńskie, lwowskie i warszawskie przeboje dwudziestolecia międzywojennego. Kapela po mistrzowsku potrafi uchwycić nastrój, lekkość i wdzięk polskich szlagierów, dostosować do nich styl ubierania się i zachowania na scenie. Utwory w stylu retro przeplatają anegdotami i żartami.

 

 • Kapela Wileńska
 • Kapela Wileńska
 • Kapela Wileńska

Kapela Wileńska

 

Podczas Kaziuków w 2010 oraz 2016 roku na scenie wrzesińskiego WOK-u wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Zgoda z podwileńskiego Rudomina. Stuosobowa grupa często koncertuje w Polsce i w innych europejskich krajach oraz uczestniczy w wielu konkursach – wielokrotnie reprezentowała Litwę na prestiżowych międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. W 2009 roku z okazji dwudziestolecia działalności artystycznej zespół otrzymał odznakę i tytuł „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Dla uczczenia jubileuszu zespół przygotował musical – nowoczesną wersję Pana Tadeusza, który zaprezentował także podczas Kaziuków we Wrześni. Na co dzień jednak „Zgoda” popularyzuje litewski folklor ludowy oraz tradycje żydowskie i białoruskie. 

 • Zespół Pieśni i Tańca Zgoda
 • Zespół Pieśni i Tańca Zgoda
 • Zespół Pieśni i Tańca Zgoda

Zespół Pieśni i Tańca Zgoda

 

Wrzesińskie Kaziuki w 2009 roku uświetnił swoim występem Zespół Pieśni i Tańca Ejszyszczanie z oddalonej 70 km od Wilna miejscowości Ejszyszki. Jedną z pobudek powstania tego zespołu była miłość do ich rodzimego miasta, a cały jego szlak twórczy poświęcony jest służbie na rzecz kultywowania polskich tradycji miasteczka. W repertuarze zespołu znalazły się polskie tańce narodowe i ludowe oraz inscenizacje i piosenki z różnych regionów Polski oraz Wileńszczyzny. Również Ejszyszczanie za udział w krzewieniu polskości otrzymali tytuł „Zasłużony dla kultury polskiej”.

 • Zespół Pieśni i Tańca Ejszyszczanie
 • Zespół Pieśni i Tańca Ejszyszczanie
 • Zespół Pieśni i Tańca Ejszyszczanie

Zespół Pieśni i Tańca Ejszyszczanie

 

Przy okazji Kaziuków w 2012 roku Wrześnię odwiedzili artyści z Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca Wilia. Jest to najstarszy taki zespół na Wileńszyznie działający od 1955 roku. To z Wilii wywodzi się większość polskich zespołów folklorystycznych działających w regionie Wileńszczyzny. Ze względu na wysoki poziom artystyczny bywa on porównywany do polskiego Mazowsza. Za całokształt działalności artystycznej i kultywowanie tradycji polskich na Litwie zespół został wyróżniony wieloma odznakami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej. Zespół, liczący ponad 100 osób, ma w swoim repertuarze polskie tańce narodowe, suity regionalne z prawie wszystkich regionów Polski oraz pieśni i tańce ziemi wileńskiej.

 • Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca Wilia
 • Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca Wilia
 • Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca Wilia

Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca Wilia

 

Podczas Kaziuków w 2013 roku wrzesińscy miłośnicy kresowej kultury mieli okazję obejrzeć występ zespołu Solczanie. Zespół, który będzie wkrótce obchodził 30-lecie swojego istnienia, składa się z trzech grup – wokalnej, tanecznej i kapeli. Jego nazwa pochodzi od miejscowości, z której pochodzą jego członkowie – Soleczniki nad rzeką Solczą, 45 kilometrów od Wilna. Okolicę Soleczników zamieszkuje wielu Polaków, toteż zespół kultywuje polską tradycję. Zespół tworzy 60 osób w różnym wieku, które łączy zamiłowanie do folkloru. Inspirację czerpią z tradycji Wileńszczyzny oraz różnych regionów Polski. Ich program obejmuje unikalne pieśni podwileńskie oraz obrzędy i zwyczaje ludowe, w tym, najbardziej efektowne widowisko weselne wsi podwileńskiej oraz obrazek „Kiermasz kaziukowy”. Znajdujące się w repertuarze zespołu pieśni i tańce różnych regionów Polski są zestawione w suity: lubelską, krakowską, łowicką, rzeszowską, śląską, góralską. W swoim repertuarze zespół ma też piosenki religijne, a także wiązankę pieśni patriotycznych i biesiadnych.

 • Zespół Pieśni i Tańca Solczanie
 • Zespół Pieśni i Tańca Solczanie
 • Zespół Pieśni i Tańca Solczanie

Zespół Pieśni i Tańca Solczanie

 

Wrzesińskie Kaziuki swoimi występami uświetniały nie tylko zespoły z Wileńszczyzny. W 2012 i 2017 roku swój program zaprezentował wrześnianom Zespół Pieśni i Tańca Karolinka z Brześcia nad Bugiem na Białorusi. Zespół powstał w 1992 roku. W swoim repertuarze ma tańce z różnych regionów Polski, jak również przyśpiewki ze swojego regionu. W zespole gra kapela ludowa, składająca się z doświadczonych i utalentowanych muzyków. Cały repertuar zespół wykonuje na żywo.

 • Zespół Pieśni i Tańca Karolinka
 • Zespół Pieśni i Tańca Karolinka
 • Zespół Pieśni i Tańca Karolinka