Szanowni Państwo!

Chcemy stale podnosić jakość usług świadczonych w Starostwie Powiatowym we Wrześni. W związku z tym prosimy o odpowiedź na poniższe pytania. Wypełnienie anonimowej ankiety zajmie Państwu ok. 3 minut, a nam pozwoli na polepszenie obsługi klientów w urzędzie.

Z góry dziękujemy.

1. Jak oceniasz pracę Starostwa Powiatowego we Wrześni wg poniższych kryteriów? Zaznacz ocenę w skali od 1 (jestem stanowczo niezadowolony) do 6 (jestem bardzo zadowolony).
 
a) udzielanie przez urzędników właściwej informacji o sposobie załatwiania spraw, potrzebmych dokumentach, itp.
 
b) sposób organizacji pracy urzędu (np. elektroniczny system kolejkowy w Wydziale Komunikacji, centrala telefoniczna, itp.)
 
c) szybkość załatwiania spraw
 
d) kultura osobista urzędników
 
e) właściwe oznaczenie pokoi w urzędzie
 
f) wygląd pomieszczeń
 
g) ogólna ocena działalności urzędu
2. W jakich godzinach powinien pracować urząd?
3. Jakich informacji najczęściej poszukujesz na stronie internetowej powiatu?


4. Czy czytasz czasopismo "Przegląd Powiatowy"?


5. Czy masz jakieś dodatkowe uwagi lub propozycje, którymi chciałbyś się z nami podzielić? Jakie?

Newsletter