• Promocja powiatu wrzesińskiego
  • Powiatowa Scena Kultury ZAMKOWA
  • Wydarzenia na Powiatowej Scenie Kultury ZAMKOWA
  • Wręczenia Nagrody Kościelskich
  • Dożynki powiatowe
  • Organizacja i współorganizacja wydarzeń promocyjno-kulturalnych
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytku
  • Współpraca międzynarodowa
  • Promocja postaw patriotycznych