I Ty możesz uratować komuś życie!

 

Dla większości Pacjentów chorujących na nowotwory krwi szansą na powrót do zdrowia jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy. Osoby zarejestrowane w bazie są brane pod uwagę podczas poszukiwania zgodnych Dawców dla Pacjentów z całego świata. Im więcej zarejestrowanych potencjalnych Dawców, tym większa szansa dla chorych na znalezienie „bliźniaka genetycznego”.
Powiat wrzesiński w ramach działań profilaktycznych współpracuje z fundacją DKMS, która zachęca osoby zdrowe do zarejestrowania się jako potencjalni dawcy krwiotwórczych komórek macierzystych. Kilkukrotnie przyłączaliśmy się do akcji zachęcających mieszkańców z terenu powiatu wrzesińskiego do rejestracji jako potencjalni dawcy szpiku m.in. „Krzysiu i inni potrzebują Twojej pomocy” oraz „Jarosław i inni potrzebują Twojej pomocy”. 


KTO POTRZEBUJE PRZESZCZEPIENIA?


Przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych dokonuje się głównie u Pacjentów cierpiących na choroby układu krwiotwórczego. Należą do nich choroby nowotworowe takie jak: białaczka, chłoniaki, zespoły mieloproliferacyjne, a także choroby nienowotworowe, takie jak: ciężka niedokrwistość plastyczna, inne ciężkie zaburzenia krwinek czerwonych i granulocytów, ciężkie wrodzone niedobory odporności u dzieci, choroby metaboliczne. Lista chorób, przy których wykonuje się transplantacje szpiku ciągle rośnie, niekiedy są to choroby niezwiązane bezpośrednio z układem krwionośnym, ale wykazujące dobrą odpowiedź na tego typu leczenie. Najczęściej przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych wykonuje się jednak w różnych postaciach ostrych białaczek.
 To czy można dokonać przeszczepienia komórek krwiotwórczych, zależy od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby oraz wieku i ogólnego stanu Pacjenta. Oczywiście musi być spełniony warunek, czyli trzeba znaleźć Dawcę zgodnego z Pacjentem w zakresie układu zgodności tkankowej.


KTO MOŻE ZOSTAĆ DAWCĄ?


Potencjalnym Dawcą krwiotwórczych komórek macierzystych może zostać prawie każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia (jednak samego zarejestrowania się w bazie należy dokonać do 45 roku życia),  który waży minimum 50 kg i nie jest otyły. Najważniejsze, aby był w dobrej kondycji fizycznej, nie cierpiał na choroby przewlekłe i nie należał do żadnej z grup ryzyka.


Wytyczne dotyczące rejestracji potencjalnych Dawców szpiku
Rejestracja w Ośrodku Dawców Szpiku może odbyć się jedynie w sytuacji, kiedy nie istnieją przeciwwskazania medyczne określone przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 roku oraz wytyczne określone przez Światową Organizację Dawców Szpiku (WMDA). Zgodnie z wytycznymi, niektóre schorzenia bezwzględnie wykluczają możliwość zostania Dawcą oraz wyjątki wymagające konsultacji medycznej (link: https://www.dkms.pl/pl/content/kto-mo%C5%BCe-zosta%C4%87-dawc%C4%85).


METODY POBRANIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH


W sytuacji, gdy antygeny tkankowe Dawcy, zarejestrowanego w bazie, są takie same jak Pacjenta chorującego na nowotwór krwi, dochodzi do pobrania krwiotwórczych komórek macierzystych i przeszczepienia ich Pacjentowi.


Istnieją dwie metody pobrania komórek macierzystych:
1.    Pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej – stosowane w ok. 80% przypadków
2.    Pobranie krwi z talerza kości biodrowej
Decyzja o wyborze metody pobrania komórek macierzystych uzależniona jest od stanu zdrowia Pacjenta oraz od decyzji lekarza prowadzącego. W miarę możliwości brane są również pod uwagę preferencje Dawcy.


PRZYWILEJE DAWCY


Każdemu Dawcy w zależności od ilości pobrań przysługuje odznaka „Dawcy Przeszczepu” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”. Zasady przyznawania odznak opisane są w art. 22 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
 

Więcej informacji związanych ze sposobem rejestracji jako potencjalny Dawca, poprawnym wypełnieniem formularza oraz prawidłowym pobraniem wymazu do badania znaleźć można na stronach internetowych: 

  • 1
    Fundacja DKMS www.dkms.pl
  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu www.rckik.poznan.pl
    Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu www.rckik.poznan.pl
  • 3
    Fundacja Drużyny Szpiku www.darszpiku.pl

Newsletter