Możliwość zgłaszania uwag dotyczących oferty

na realizację zadania publicznego pod nazwą Harcerska Akcja Letnia 2023 - Hufiec Wrzos przez Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska ,Hufiec Września Wrzos im. Dzieci Wrzesińskich

Więcej szczegółów tutaj


 

Kultura – Interwencje. Edycja 2022. NABÓR WNIOSKÓW

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do tegorocznej edycji programu dotacyjnego Kultura – Interwencje. O środki z programu można aplikować do 14 marca.

 

Bezpłatne webinaria edukacyjne poświęcone rządowemu projektowi ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

Webinaria służą wspólnemu zapoznaniu się z projektem ustawy w kontekście obecnych obowiązków sprawozdawczych i kontrolnych, przedyskutowaniu najważniejszych proponowanych w ustawie rozwiązań oraz zebraniu uwag.

 

Ruszył Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

W poniedziałek, 5 lipca, ruszył długo wyczekiwany Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2021. Młode organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów nawet do 10.000 złotych, a grupy nieformalne do 7.000 złotych. Oferty można składać do 26 lipca.

 

Webinarium – Obowiązki rachunkowe w organizacji pozarządowe

Webinarium zakłada zapoznanie z podstawami rachunkowości i księgowości NGO, funkcjami kontrolną i informacyjną rachunkowości, wymogami, jakie musi spełnić organizacja, przedstawienie obowiązków zgodności zapisów księgowych z ustawą o finansach publicznych i umowami o realizację zadań publicznych.

Więcej szczegółów tutaj


 

Konkurs IDOL

Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprasza do udziału w corocznym konkursie IDOL, w którym nagradzane są osoby i instytucje za ich aktywność na rzecz osób z niepełnosprawnościami wzroku.

 

Otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa wielkopolskiego

Zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa wielkopolskiego.

 

Dotacje na sportowe inicjatywy 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosiło nabór wniosków do programu „Sportowe Wakacje+”. Jest on skierowany do organizacji pozarządowych, które w ramach swojej działalności statutowej mają uwzględnione zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. 

 

XXII edycja konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że w bieżącym roku odbywa się kolejna, XXII edycja Konkursu pn.„Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

 

Zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe

Jednym z zadań określonych w programie współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi jest promowanie działalności tego typu organizacji. Aby ten cel mógł być efektywnie realizowany, niezbędne jest wzajemne informowanie się o podejmowanych działaniach. W związku z tym zachęcamy do dzielenia się informacjami dotyczącymi realizowanych przedsięwzięć oraz fotografiami dokumentującymi ważne dla Państwa organizacji wydarzenia. Nadesłane materiały mogą być publikowane w „Przeglądzie Powiatowym”, na powiatowej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, co pozwoli na promowanie aktywności organizacji pozarządowych z terenu powiatu wrzesińskiego.

 

Regionalne spotkania w ramach Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej rozpoczyna cykl spotkań regionalnych, które będą się odbywać między 22 marca a 10 kwietnia on-line, na platformie Zoom.

Jednym z głównych założeń Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny jest bycie blisko obywatelek i obywateli, którzy chcą podejmować działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. 

 

Nowy sposób aplikowania w otwartych konkursach ofert

9 grudnia 2019 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna przeprowadzili szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu wrzesińskiego.

Tematyką spotkania była prezentacja sposobu aplikowania w otwartych konkursach ofert poprzez generator wniosków - aplikację eNGO.

Przypominamy, że oferty składane w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego na 2020 r. będą musiały zostać wygenerowane generatorem wniosków eNGO.
 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego we Wrześni, tel. 61 640 45 34, 61 640 44 64.

  • IMG_20191209_153749
  • IMG_20191209_153949
  • IMG_20191209_154024
  • IMG_20191209_154035
  • IMG_20191209_154111

 

Uwaga! Zmiana sposobu aplikowania o dotacje. Spotkanie szkoleniowe dla organizacji pozarządowych.

Informujemy, że oferty składane w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego na 2020 r. będą musiały zostać wygenerowane przez aplikację eNGO (generator wniosków).
W związku z tym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe z zakresu obsługi generatora wniosków eNGO
Szkolenie odbędzie się 9 grudnia 2019 r. w godz. 15.30-17.00 w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.
Rejestracji uczestników (maksymalnie dwóch przedstawicieli organizacji) prosimy dokonywać telefonicznie pod nr  61 640 44 64 lub mailowo na adres magdalena.frydryszak@wrzesnia.powiat.pl, w terminie do 05.12.2019 r.
 


 

Zjazd organizacji pozarządowych Subregionu Konińskiego

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków organizacji pozarządowych wraz z rodzinami, przedstawicieli samorządów oraz mieszkańców powiatów: konińskiego, słupeckiego, gnieźnieńskiego, tureckiego, kolskiego, wrzesińskiego i miasta Konin do udziału w Zjeździe organizacji pozarządowych Subregionu Konińskiego, który odbędzie się w dniu 26.10.2019 r. o godzinie 15.00 w GOK w Kazimierzu Biskupim.

  • Plakat Zajazd organizacji pozarządowych Subregionu Konińskiego

 

Spotkanie informacyjne na temat programu dotacyjnego " Niepodległa " 2019 - 6 marca 2019 r.

Wojewoda Wielkopolski i Biuro Programu „Niepodległa" zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dotacje z programu „Niepodległa".

Dotacje są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 6 marca 2019 r. w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Niepodległości 16/18 w Poznaniu, w godz. 11.00 - 13.00. Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych planujących realizację w 2019 roku projektów związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości i odbudowy Polski.
Ze środków programu dotacyjnego „Niepodległa.' można będzie współfinansować m.in. festiwale, koncerty, spektakle, wystawy czy projekty animacyjno-edukacyjne, zwłaszcza te oparte na interakcji i współdziałaniu, a także przygotowanie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych. Projekty powinny wpisywać się w świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski i odbudowy polskiej państwowości.

Zgłoszenia    udziału    w    spotkaniu    prosimy    kierować    na    e-mail:
mpiotrowski@poznan.uw.gov.pl w terminie do 28 lutego br.

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 


 

Konkurs "Działania Godne Uwagi"

Podziel się działaniami godnymi uwagi!

Stowarzyszenie Centrum PISOP zaprasza do udziału w Konkursie pn.: „Działania Godne Uwagi”. Celem Konkursu jest upowszechnienie działań zrealizowanych przez wielkopolskie organizacje oraz grupy nieformalne na rzecz mieszkańców. Na zwycięzców czekają nagrody!

Do kogo kierowany jest Konkurs?
W Konkursie mogą brać udział podmioty ekonomii społecznej (tj. organizacje pozarządowe, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) oraz grupy nieformalne, które w okresie od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. zrealizowały warte uwagi działania społeczne.

Co zrobić, aby wziąć udział w Konkursie? 
Wystarczy opisać zrealizowane przez siebie działanie na specjalnym formularzu zgłoszeniowym i przesłać go na adres mailowy: konkurs@pisop.org.pl do 23 października br.


Inicjatywy można zgłosić w następujących kategoriach:
- Społeczeństwo
- Kultura
- Sport
- Edukacja, Rozwój, Przedsiębiorczość
- Zdrowie i Ekologia.

Jak wyłaniani są laureaci?
Spośród nadesłanych zgłoszeń, specjalnie wyłoniona kapituła wybierze po dwie zwycięskie inicjatywy w każdym z subregionów (łącznie 12 inicjatyw).
Dodatkowo wszystkie zgłoszone inicjatywy staną w walce o głosy internautów. Głosowanie internetowe za pośrednictwem profilu Centrum PISOP na Facebooku ruszy 30 października br.

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas uroczystej Gali Konkursu „Działania Godne Uwagi” organizowanej w Poznaniu.

Jakie nagrody czekają na zwycięzców? 
Dla Laureatów Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody! Oprócz tytułu „Działania Godnego Uwagi” zwycięzcy otrzymają specjalnie zaprojektowane statuetki oraz dyplomy. Ponadto przygotowana zostanie drukowana publikacja „Działania Godne Uwagi” opisująca nagrodzone inicjatywy dystrybuowana wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej z Wielkopolski. Laureaci otrzymają również możliwość promocji swoich działań a także bon na realizację usługi poligraficznej.

Gdzie można znaleźć więcej informacji o Konkursie?
Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się do pobrania na stronie www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl. Więcej informacji na temat konkursu udziela Mikołaj Kostaniak (mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl, 65/520 78 86). 

Konkurs jest częścią: projektu promującego działania Centrum Inicjatyw Lokalnych w Poznaniu dofinansowanego z budżetu Miasta Poznania, projektu „LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu „Wielkopolska Wiara” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego w partnerstwie z Caritas Poznańską oraz projektu „LCIWIS – Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 


 

Konferencja „Srebrne na złote”

Niedawno w Pałczynie odbyła się konferencja „Srebrne na złote” poświęcona m.in. zagadnieniom gospodarki senioralnej. Temat przedstawili prof. Grażyna Krzymieniewska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i dr Rafał Iwański z Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Budownictwo senioralne

Na konferencji „Srebrne na złote”, która odbyła się niedawno w Pałczynie, członek Rady Krajowego Instytutu Gospodarski Senioralnej Bolesław Meluch przedstawił sprawy związane z budownictwem senioralnym.

Głos seniorów

Za kilkanaście lat co trzeci obywatel Polski wejdzie w wiek senioralny, granice którego wyznacza wiek 60+. W gminie Września takich osób jest ok. 9 tys., co stanowi 20% ogółu mieszkańców. Taki sam, mniej więcej, odsetek stanowią dzieci i młodzież. 


 

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Informujemy, że w dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.), zwana dalej ustawą. Ustawa ma na celu dostosowanie polskich przepisów do przepisów dyrektywy 2015/849 oraz znowelizowanych zaleceń FATF (The Financial Action Task Force), a także zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu regulacje odnoszące się do obowiązków instytucji obowiązanych, które zawarte zostały w ustawie (na podstawie pisma Generalnego Inspektora Informacji Finansowej)

 

Spotkanie szkoleniowe dla organizacji pozarządowych

W dniu 26 kwietnia 2017 r. w godz. 15.00-19.00, w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, odbyło się spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu wrzesińskiego, pn. „Zamknięcie księgowe roku w organizacji pozarządowej - najważniejsze informacje.”

Spotkanie szkoleniowe dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu wrzesińskiego na szkolenie z zakresu aspektów prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych.

 

20 maja 2016 weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

20 maja 2016 weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

 

Newsletter