Dom Pomocy Społecznej we Wrześni

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Skarpie" w Gozdowie

Środowiskowy Dom Samopomocy "Jutrzenka" w Pietrzykowie

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni

Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia

Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino

Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni