Ziemia wrzesińska ma cechy typowego dla Wielkopolski krajobrazu nizinnego. Rozległe równiny pokryte są szachownicą pól i łąk poprzecinanych pasami lasów. Przepływająca w południowej części powiatu trzecia co do wielkości rzeka Polski - Warta - jest źródłem specyficznych własności mikroklimatu całego regionu. Bezcenny skarb naszych terenów - dobrze zachowane środowisko przyrodnicze z bogatym światem roślinnym i zwierzęcym - znajduje się pod szczególną opieką.

Prawna ochrona obejmuje znaczną powierzchnię powiatu. Istniejące od wielu lat Żerkowsko-Czeszewski oraz Nadwarciański Park Krajobrazowy w dużej mierze znajdują się na obszarach objętych europejską siecią ekologiczną - NATURA 2000. Na chętnych czekają rezerwaty przyrody Dwunastak i Czeszewski Las. Dopełnieniem nieprzeciętnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych południowej części powiatu wrzesińskiego są zachowane do dziś dawne parki dworskie, liczne turystyczne szlaki piesze i rowerowe

Newsletter