XX OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI

 

 

Zapisy na wyścig kolarski w dniu zawodów odbywać się będą do godziny przed danym startem w każdej kategorii. Szczegółowe informacje: Marian Paździor tel. 501 143 998

 

REGULAMIN

 

XX OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI O PUCHAR  RYSZARDA SZURKOWSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WRZESIŃSKIEGO DIONIZEGO JAŚNIEWICZA

 

WRZEŚNIA-CHOCICZA MAŁA  26 MAJA 2018 r.

 

 

I. ORGANIZATOR :

            Starostwo Powiatowe we Wrześni

 

II. PARTNERZY/ WSPÓŁORGANIZATORZY

 

a) Wytwórnia Sprzętu Sportowego PAMA- Marian Paździor , ul. Sianowska 38, 60-431 Poznań

b) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe AGROPOL

 

III. CEL IMPREZY:

  • popularyzacja kolarstwa jako czynnej formy rekreacji
  • propagowanie rywalizacji w duchu fair-play
  • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego

 

IV. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

zawody zostaną  przeprowadzone w dniu 26.05.2018 r (sobota).

 Miejsce : Września- Chocicza Mała (okolice firm Sitech oraz Volkswagen).

 

V. ZAPISY:

Zapisy drogą elektroniczną: pazdzior.pama@gmail.com do 23.05.2018 r

W dniu imprezy w biurze zawodów w godz. 9.00 – 10.00

 

VI. UCZESTNICTWO:

  • prawo startu mają zawodnicy posiadający licencje PZKol, niezrzeszeni na podstawie badań lekarskich, młodzież i dzieci za zgodą rodziców. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach powinien być ubezpieczony i startuje na własną odpowiedzialność.

 

VII. SPOSÓB PRZEPROWADZIENIA WYŚCIGÓW

  • wyścigi zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZKol przy zamkniętym ruchu drogowym.

 

VIII. PROGRAM ZAWODÓW

 

godz. 11.00 Odprawa techniczna w biurze wyścigu

 

godz. 11.30 Uroczyste otwarcie wyścigu

 

Kolejność startów wg kategorii:

 

godz. 12.00 1– Wyścig szosowy szkółek kolarskich (chłopcy, dziewczyny klasa IV i V 1 okrążenie  6 km ) Start wspólny nagrody oddzielne

Za 1 miejsce puchar i rower.

Od 2 do 6 miejsca puchar i nagroda rzeczowa.

 

 godz. 12.15   2– Wyścig szosowy szkółek kolarskich (chłopcy, dziewczyny klasa VI i VII 2 okrążenia po  6 km razem 12km) Start wspólny nagrody oddzielne

Za 1 miejsce puchar i rower.

Od 2 do 6 miejsca puchar i nagroda rzeczowa.

 

 godz. 12.45   3– Wyścig szosowy młodzików (chłopcy, dziewczyny 5 okrążeń po 6 km razem 30km ) Start wspólny nagrody oddzielnie.

Za 1 miejsce puchar i rower.

Od 2 do 6 miejsca puchar i nagroda rzeczowa.

 

                     

  godz.13.30    4– Wyścig szosowy Vip-ów (Panie i Panowie 5 okrążeń po 6 km razem 30 km.) Start wspólny nagrody oddzielnie.

Od 1 do 6 miejsca puchar i nagroda rzeczowa.

 

                       

  godz. 14.15   5– Wyścig szosowy Cyklosport i Masters (M-40, M-50, M-60. 10 okrążeń po 6 km razem 60 km.)

 

 

Start  wspólny. Nagrody Open:

                       1 miejsce – 2 000 zł i puchar

                       2 miejsce – 1 500 zł i puchar

                       3 miejsce – 1 000 zł i puchar

                       4 miejsce –    700 zł i puchar

                       5 miejsce –    500 zł i puchar

                       6 miejsce –    300 zł i puchar

 

Dodatkowo w każdej kategorii wiekowej

Od 1 do 6 miejsca puchar i nagroda rzeczowa

Wyścig umieszczony jest w kalendarzu Komisji Masters Polskiego Związku Kolarskiego oraz WZKOL

 

 godz.15.30    6 – Wyścig szosowy juniorów młodszych (chłopcy, dziewczyny 8 okrążeń po 6 km razem 48 km) Start wspólny nagrody oddzielnie.

Za 1 miejsce  puchar i rower

Od 2 do 6 miejsca puchar i nagroda rzeczowa

 

 godz.  16.30   7 – Wyścig szosowy dla szkół klasy I-III (chłopcy, dziewczyny połowa okrążenia 3 km.) tylko z powiatu wrzesińskiego. Start wspólny nagrody oddzielnie.

Za 1 miejsce puchar i rower.

Od 2 do 6 miejsca puchar i nagroda rzeczowa.

 

  godz. 16.45  8 – Wyścig szosowy dla szkół klasy IV-VI (chłopcy, dziewczyny jedno okrążenie 6 km.) tylko z powiatu wrzesińskiego. Start wspólny nagrody oddzielnie.

Za 1 miejsce puchar i rower.

Od 2 do 6 miejsca puchar i nagroda rzeczowa.

 

 godz.  17.00  9 – Wyścig szosowy dla klas VII i II -III Gimnazjum (chłopcy, dziewczyny 1 okrążenie 6 km.) tylko z powiatu wrzesińskiego Start wspólny nagrody oddzielnie.

Za 1 miejsce puchar i rower.

Od 2 do 6 miejsca puchar i nagroda rzeczowa.

 

 

  godz. 17.15 10 – Wyścig szosowy przedszkolaków – kat. 3-4 lata (chłopcy i dziewczynki 500 m) Start oddzielny.

Za 1 miejsce  puchar i rower

Od 2 do 6 miejsca puchar i nagroda rzeczowa

 

 

  godz. 17.30 11 – Wyścig szosowy przedszkolaków – kat. 5-6 lat (chłopcy i dziewczynki 1 000 m) Start oddzielny.

Za 1 miejsce puchar i rower

Od 2 do 6 miejsca puchar i nagroda rzeczowa

 

IX. DEKORACJA ZAWODNIKÓW I ZAWODNICZEK

 

    godz. 13.15 dla wyścigów 1, 2, 3

    godz. 16.00 dla wyścigów 4 i 5

    ok. godz.18.00 dla pozostałych wyścigów. Po dekoracji uroczyste zamknięcie imprezy. 

 

 

X. POSTANOWIENIE KOŃCOWE:

Sędziego głównego oraz pozostałych sędziów zatwierdza kolegium sędziów Wielkopolskiego Związku Kolarskiego,

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie wyścigu i za rzeczy zaginione.

We wszystkich sprawach spornych nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator       w porozumieniu z Sędzią Głównym.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.

Organizator na czas wyścigu zabezpiecza karetkę pogotowia i sanitariusza.

Najbliższy szpital znajduje się we Wrześni ul. Słowackiego 2 tel. 61 4370500.          

       

 

XI. KOMITET ORGANIZACYJNY WYŚCIGU:

1. Komandor Wyścigu: Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Stefan Tomczak

  1. Dyrektor Wyścigu Pani Elżbieta Dąbek
  2. Z – ca dyrektora Pan Marian Paździor PAMA tel. 501143998

4. Obsługa medialna redaktor Piotr Kurek

5. Zabezpieczenie Wyścigu Policja i Straż Pożarna

 

 

XII. KONTAKT:

 

 Starostwo Powiatowe we Wrześni                                                             WSS PAMA

 Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej                                                     Marian Paździor

 ul. Chopina 10 62-300 Września                                              ul. Sianowska 38, 60-431 Poznań

 tel. 61 640 44 72                                                                                      tel 501143998  

 

UWAGA !!!!!

 

Wyścig w dniu 26.05.2018 został przeniesiony z Czerniejewa do Wrześni jak podano w regulaminie.

  • Plakat o wyścigu - 26 maja 2018