REGULAMIN XII POWIATOWEJ OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ