Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia

 

 

  • Informacje związane z koronawirusem

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Szczegółowe informacje na temat koronawirusa oraz procedur postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia znajdują się na stronach Ministerstwa Zdrowia pod adresem https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

 

 

Programy profilaktyczne w ramach NFZ w 2020 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu poinformował, że w 2020 r. finansuje programy profilaktyczne w zakresie:
1.    profilaktyki raka piersi (etap podstawowy i pogłębiony) w pracowni stacjonarnej,
2.    profilaktyki raka piersi etap podstawowy w pracowni mobilnej (zakontraktowanych 
6 mammobusów),
3.    profilaktyki raka szyjki macicy,
4.    badań prenatalnych,
5.    profilaktyki chorób odtytoniowych,
6.    profilaktyki chorób układu krążenia (realizowanych przez lekarzy rodzinnych),
7.    profilaktyki gruźlicy (realizowany przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej).


Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje również projekt pod nazwą „Środa z profilaktyką” – każda środa w Oddziale NFZ dedykowana jest profilaktyce chorób oraz promocji zdrowia.


Poniżej do pobrania 2 ulotki: dotyczącą zasad realizowanych oraz finansowanych programów profilaktycznych w ramach umowy z NFZ oraz prognozowane tematy przewodnie na tzw. „środy z profilaktyką” w okresie luty-marzec 2020 r.

  • programy profilaktyczne w ramach umowy z NFZ
  • programy profilaktyczne w ramach umowy z NFZ
  • prognozowane tematy przewodnie na tzw. „środy z profilaktyką”
  • prognozowane tematy przewodnie na tzw. „środy z profilaktyką”

Program profilaktyki czerniaka

Powiat Wrzesiński przystąpił do ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka, realizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Onkoma we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.
Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka – czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki.
W ramach programu został opracowany scenariusz zajęć lekcyjnych przeznaczony na 1 godzinę lekcyjną wraz z materiałami dydaktycznymi (tj. ulotka, plakat, materiały dla nauczyciela, film dot. samobadania skóry). Będą one realizowane w czterech  powiatowych placówkach oświatowych. Realizatorami programu mogą być nauczyciele biolodzy, pielęgniarki szkolne 
lub wychowawcy w ramach godziny wychowawczej. Zakładanymi rezultatami przeprowadzonych zajęć będzie: poznanie przez uczniów zasad profilaktyki czerniaka, zdobycie umiejętności  przeprowadzenia samobadania skóry czy różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE.

  • Plakat informacyjny o czerniaku skóry

Program Profilaktyki Nowotworów Skóry - możliwość bezpłatnego udziału

Celem Programu jest zwiększenie świadomości Polaków w zakresie zapobiegania nowotworom skóry i znajomości metod samobadania znamion, a także zwiększenie skuteczności rozpoznawania nowotworów skóry na wczesnym etapie rozwoju choroby.

Kto może przystąpić do Programu?

Wszystkie osoby w wieku 15-64 (oraz starsze, jeśli są nadal aktywne zawodowo) mogą otrzymać konsultację edukacyjną oraz poradę lekarza  POZ.
Osoby w wieku 50-64 mogą przystąpić do przesiewowego badania dermatoskopowego lub wideodermatoskopowego skóry.
W przypadku zaleceń lekarza (związanych z występowaniem niepokojących znamion lub czynników ryzyka) badanie przesiewowe będzie wykonane u osób w wieku 15-49 i po 64 r.ż. (jeśli są nadal aktywne zawodowo).
Więcej o informacji o programie zwiera broszura poniżej oraz strona www.wco.pl/ppns