Ewidencja zabytków nieruchomych

Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021

Wyniki konsultacji

Newsletter