Ustanawianie społecznych opiekunów zabytków na terenie powiatu wrzesińskiego

Powiatowy program opieki nad zabytkami powiatu wrzesińskiego na lata 2022-2025

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025”

Rejestr zabytków nieruchomych

Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków