Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025”

Rejestr zabytków nieruchomych

Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021

Newsletter