Rozwój przestrzenny miasta po pierwsze zależny jest od warunków fizjograficznych, po drugie od tworzących się w zależności od tych warunków ciągów komunikacyjnych, po trzecie powstających na tej bazie stosunków własnościowych, i po czwarte w wyniku wszystkich poprzednich – rozwoju zabudowy.