• -

Centrum w budowie

Plac budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach został oficjalnie przekazany wykonawcy.

 • budowa centrum

Budowa Centrum tuż-tuż

Już wkrótce ruszy budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą inwestycji, firmą Mirbud ze Skierniewic.

 • leśna

Na Leśnej zgodnie z planem

Trwa termomodernizacja byłego biurowca SIWL-u, gdzie swoją siedzibę będą miały Zespół Szkół Specjalnych oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Podczas wizji lokalnej sprawdzano postępy prac – wszystko przebiega planowo.

 • -

73 miliony pozyskane na kształcenie zawodowe

Powiat wrzesiński podpisał umowę z Zarządem Województwa o dofinansowanie dwóch projektów. Dzięki temu powstanie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach oraz rozbudowane zostanie Centrum Oświatowe we Wrześni.

 • Zdjęcie

Remont przy Leśnej

Najprawdopodobniej już we wrześniu 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni zainaugurują rok szkolny w nowej siedzibie. Budynek przy ulicy Leśnej we Wrześni, który niegdyś należał do wrzesińskiej Spółdzielni Inwalidów Wiosna Ludów, jest obecnie remontowany i przystosowywany na potrzeby oświatowe.

 • Zdjęcie

Kolejne miliony pozyskane

Już wkrótce będzie można pozyskiwać mapy i wypisy z rejestru gruntów bez wychodzenia z domu. Na wprowadzenie e-usług w Wydziale Geodezji powiat pozyskał ponad 1,7 miliona z WRPO.

 • Zdjęcie

Umowa podpisana

8 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, wicestarosta Waldemar Grzegorek i skarbnik powiatu Beata Walkowiak podpisali umowę na realizację projektu pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”.

 • Zdjęcie

Przebudowa coraz bliżej

Powiat wrzesiński stawia kolejne kroki w tworzeniu nowego miejsca dla Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka. 6 maja odbyła się wizja lokalna z udziałem starosty Dionizego Jaśniewicza oraz przedstawicieli Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 • podpisanie umowy

Umowa podpisana

21 września  pomiędzy powiatem wrzesińskim a firmą Assmann Polska Grupa Projektowa sp. z o.o. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Treningowego w Grzymysławicach.

 • Szpital XXI wieku

Szpital XXI wieku

Frekwencja podczas akcji Biała Sobota 29 sierpnia zaskoczyła samych organizatorów. Mieszkańców powiatu chętnych, by obejrzeć nowy budynek szpitala, było bardzo wielu.

 • Wsparcie na innowacyjność

Wsparcie na innowacyjność

Spotkanie poświęcone pozyskiwaniu środków unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ odbyło się 9 lipca w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni. Przybyli na nie głównie przedsiębiorcy oraz przedstawiciele samorządów i instytucji powiatowych.

 • Fundusze europejskie

Przyjdź po Fundusze Europejskie!

26 czerwca po raz kolejny w Starostwie Powiatowym dyżurowała Justyna Jastrzębska z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gnieźnie. Od godziny 9.00 odpowiadała na pytania przedsiębiorców, którzy poprzez zewnętrzne dotacje chcą rozwinąć swoją działalność gospodarczą.

 • Fundusze europejskie

Fundusze europejskie. Rozwój w nowej perspektywie

Powiat wrzesiński w rankingu opracowanym przez Uniwersytet Warszawski okazał się najlepszy w Wielkopolsce i trzynasty w kraju pod względem pozyskanych z Unii Europejskiej środków w perspektywie finansowej na lata 2007-2013.

 • Rozwój

Przede wszystkim rozwój

Spotkanie poświęcone możliwościom pozyskania funduszy europejskich w nowej perspektywie 2014-2020, które odbyło się 14 listopada w sali Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, zgromadziło komplet chętnych, głównie przedsiębiorców.

 • Zdjęcie

Jak liczyć, by się nie przeliczyć?

Na trzecim już szkoleniu dla organizacji pozarządowych, zorganizowanym wspólnie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Poznaniu wraz z Partnerem – Fundacją Kształcenia Ustawicznego „PERITIA” oraz Starostwo Powiatowe we Wrześni sala była pełna. Tematem warsztatu była rachunkowość i księgowość w NGO.

 • Szkolenie

Nabór na małe projekty już trwa

 • baner projektu

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto” informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”. LGD informuje, że jest to ostatni nabór.

– termin składania wniosków: od 30 grudnia 2013 r. do 15 stycznia 2014 r.
– limit dostępnych środków: 672 320,40 zł
– minimalne wymagania: zgodność projektu przynajmniej z 1 celem określonym w LSR i uzyskanie w wyniku oceny projektu minimum 8 pkt
– miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”, plac Wł. Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo, od 30 grudnia 2013 r. do 15 stycznia 2014 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 w dni robocze.

 • Zdjęcie

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze LGD „Z Nami Warto” i na stronie internetowej www.znamiwarto.pl a także na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.prow.umww.pl.

Dodatkowo informacji udzielają: Małgorzata Lisiecka i Ewa Jankowiak, tel. 61 438 50 18, e-mail: info@znamiwarto.pl.

„Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”

 • Zdjęcie

Trwają szkolenia dla urzędników

Od września zeszłego roku urzędnicy uczestniczą w projekcie dofinansowanym z EFS Nowoczesny powiat wrzesiński ? kompetentny urzędnik samorządowy.

Misja Gospodarcza Wielkopolskich Przedsiębiorstw do Indii

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem Misji Gospodarczej do Indii, która odbędzie się w dniach 6-12 lutego 2011 roku. Misja organizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”

więcej »

PROW 2007-2013 szansą dla rolników

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 19 lipca ogłosiło tegoroczny plan naboru wniosków o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Teraz, dzięki korzystnym zmianom prawnym, więcej rolników będzie mogło skorzystać z pomocy i uzyskać wyższe dofinansowanie.więcej

Rusza nabór wniosków o wsparcie z PROW 2007-2013

Harmonogram naboru wniosków o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i zmiany w dotyczących go rozporządzeniach ogłoszono na konferencji, 19 lipca w Warszawie.

Misja gospodarcza przedsiębiorstw do Indii

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z indyjskimi partnerami organizuje Misję Gospodarczą Wielkopolskich Przedsiębiorstw do Indii, która odbędzie się w dniach 2-9 maja 2010 r.

Człowiek - najlepsza inwestycja

Od 1 marca do 31 lipca 2010 roku Firma „FEM” Usługi-Doradztwo w Partnerstwie z gminą Miłosław realizuje projekt: „Od pasywności do aktywności” – program aktywizacji mieszkańców sołectwa Gorzyce w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania - „Z Nami Warto” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

W terminie od 27 stycznia d0 1 marca 2010 roku w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego można składać wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego

Młodzi i Aktywni 45+

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Realizacja Projektu odbywa się pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Czas realizacji projektu: 1 września 2009-1 marca 2011.

Teraz My - Pokolenie 50+

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Realizacja Projektu odbywa się pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

 

Instytucje otoczenia biznesu wspierające innowacyjność

Znajdź partnera dla swojego biznesu!

Urząd Miasta Poznania z końcem marca br. uruchomił internetowe narzędzie ułatwiające nawiązywanie kontaktów biznesowych on-line pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami INTERNETOWA GIEŁDA MAŁEGO BIZNESU MSPe-kontakt.