W okresie zaborów szkolnictwo na terenach polskich zajętych przez państwo pruskie nadal oparte było na zasadzie wyznaniowej. Funkcjonowały więc szkoły katolickie, ewangelickie i żydowskie ? oczywiście w zależności od zamożności konkretnej gminy wyznaniowej. Niewątpliwie jednak wiek XIX był okresem silnego rozwoju szkolnictwa na naszym terenie. W zasadzie to wtedy ukształtowała się struktura szkół najniższego rzędu, czyli podstawowych (zwanych elementarnymi, powszechnymi) istniejąca i funkcjonująca do końca XX w. Początek XX w. to okres kształtowania się tutaj szkolnictwa średniego rzędu.