• Logotyp Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA
 • Powiatowa Scena Kultury ZAMKOWA
  • autor: fot. R. Lipigórski
 • Spotkanie literackie w Powiatowej Scenie Kultury ZAMKOWA
  • autor: fot. J. Sosna

Powiatowa Scena Kultury ZAMKOWA znajduje się w dawnym kościele ewangelickim w Miłosławiu. Jest to centrum kultury, w którym od ponad dziesięciu lat Starostwo Powiatowe we Wrześni przy współpracy i zaangażowaniu organizacji pozarządowych organizuje wydarzenia i uroczystości kulturalno-promocyjne o zasięgu lokalnym a także ogólnopolskim czy też międzynarodowym. Od 2005 roku pod patronatem starosty wrzesińskiego trwa również przystosowywanie kościoła do pełnienia nowych funkcji poprzez modernizację obiektu. Powiat konsekwentnie każdego roku przeznacza środki finansowe oraz pozyskuje fundusze zewnętrzne na renowację obiektu.

 • Wernisaż w Powiatowej Scenie Kultury ZAMKOWA
  • autor: fot. J. Sosna

Zabytek jest przykładem architektury neogotyckiej. Został wybudowany w 1872 roku, a siedem lat później dobudowano wieżę. Budynek murowany, wolno stojący, jednonawowy, z wydzielonym trójbocznie zamkniętym prezbiterium i zakrystią. Wejście główne do obiektu zlokalizowane jest od strony wschodniej, a od strony zachodniej znajduje się czteropoziomowa wieża zwieńczona hełmem ceramicznym, ośmiobocznym, na którą wchodzi się przez przedsionek z klatką schodową zlokalizowany z lewej strony obiektu.

 • Wernisaż w Powiatowej Scenie Kultury ZAMKOWA
  • autor: fot. Archiwum Starostwa Powiatowego

Elewacja jest bogata w detal architektoniczny: nisze, kroksztyny, gzymsy pośrednie i koronne. Neogotycka forma detalu architektonicznego obejmuje również przypory ścian głównych, nawy i sterczyny. Wnętrze kościoła jednoprzestrzenne, posiada drewniane empory podparte na kolumnach zlokalizowane na trzech ścianach, z klatkami schodowymi znajdującymi się przy wejściu głównym. Stropy drewniane, belkowe, belki frezowane z profilowanymi głowicami stanowią wyjątkowy wystrój wnętrza. Teren działki otoczony jest ogrodzeniem, nawiązującym neogotycką formą do budynku kościoła.

 • Koncert w Powiatowej Scenie Kultury ZAMKOWA
  • autor: fot. J. Sosna

Opuszczony po II wojnie światowej obiekt stał zamknięty i niszczał. W roku 1977 postanowiono przeznaczyć jego wnętrze na galerię Miłosławskiego Centrum Kultury. Jednak dawny kościół wymagał remontu. W 2009 roku obiekt został oficjalnie przekazany na 25 lat w użytkowanie powiatowi wrzesińskiemu, a w 2016 roku powiat przejął kościół od gminy Miłosław na własność w drodze darowizny.

 • Koncert kolęd Ireny Santor

Powiat wrzesiński wziął na siebie ciężar renowacji zabytku. W ciągu minionych 10 lat, dzięki pozyskanym dotacjom celowym i wkładowi własnemu powiatu, wydano już na ten cel ponad 700 tysięcy złotych. Środki te pozwoliły m.in. na: wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i budowę toalet, zainstalowanie centralnego ogrzewania, ocieplenie stropów, wymianę więźby i naprawę dachu nad apsydą i nawą główną, restaurację elementów drewnianych wewnątrz obiektu (stropu, klatki schodowej, drzwi, empor) oraz zabezpieczenie tynków malarskich i naprawę posadzki w prezbiterium. Wymieniono także okna oraz drzwi do zakrystii i na wieżę, a w najbliższym czasie planowany jest m.in. remont garderoby oraz montaż w obiekcie profesjonalnego systemu wystawienniczego.

 • Koncert w Powiatowej Scenie Kultury ZAMKOWA
  • autor: fot. Szymon Piotr Rewers

Uczestnikami imprez odbywających się w kościele poewangelickim są mieszkańcy powiatu wrzesińskiego, a także goście z kraju i zagranicy, m.in. z partnerskiego powiatu Wolfenbüttel w Niemczech. W ramach realizacji w obiekcie wspólnych projektów polsko-niemieckich partnerski powiat przekazał na rzecz kościoła dwa pięcioramienne metalowe świeczniki oraz tarczę zegarową, na której każda z cyfr wzięta jest z innej kultury i języka, co ma symbolizować idee powstającego w kościele miejsca spotkań kulturalnych otwartego dla wszystkich. Elementy te zostały wykonane przez grupę uczniów z Carl Gotthard Langhans Schule z Wolfenbüttel.

 • Koncert w Powiatowej Scenie Kultury ZAMKOWA
  • autor: fot. Szymon Piotr Rewers

Wśród organizowanych w obiekcie imprez warto wymienić choćby te, które odbywają się cyklicznie: koncerty kolęd (m.in. Ireny Santor, Eleni, Alicji Majewskiej, Hanny Banaszak Zespołu Trebunie Tutki, chóru Prymasowskiego i Polihymnia), Wieczory literackie – spotkania z laureatami prestiżowej literackiej Nagrody Fundacji im. Kościelskich (m.in. z Maciejem Płazą i Szczepanem Twardochem), a także Wielkie Nocne Czytanie (z udziałem m.in. Jacka Dehnela, Mikołaja Łozińskiego, Olgi Tokarczuk, Andrzeja Dybczaka, Marcina Kurka, Andrzeja Franaszka, Józefa Barana, Tomasza Różyckiego, Olgi Stanisławskiej, Dawida Bieńkowskiego, Tomasza Jastruna, Ryszarda Krynickiego, Andrzeja Sosnowskiego czy Andrzeja Dybczaka, a także Andrzeja Seweryna).

 • Koncert kolęd Hanny Banaszak

Na ZAMKOWEJ odbywają się także eliminacje Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Juliusza Słowackiego, wystawy i wernisaże (m.in. wystawa fotografii Mikołaja Łozińskiego, Tadeusza Rolkego, Andrzeja Jerzego Lecha oraz wystawy malarskie: Nadwarciańskie pejzaże oraz Kamienie i ludzie będące podsumowaniem polsko-niemieckich plenerów malarskich) czy Miłosławska Odwilż Teatralna z udziałem teatru Terminus A Quo. Z koncertami wystąpili tu m.in. Myslovitz, Domowe Melodie, Stare Dobre Małżeństwo, Janusz Radek czy Stanisława Celińska.

 • Koncert Janusza Radka w Powiatowej Scenie Kultury ZAMKOWA

Obiekt można zwiedzać podczas organizowanych w nim wydarzeń.

 • Koncert Stanisławy Celińskiej w Powiatowej Scenie Kultury ZAMKOWA