Program usuwania wyrobów zawierających azbest

Powiat realizuje Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu wrzesińskiego. Mieszkańcy mogą spodziewać się pokrycia 100% kosztów demontażu oraz wywozu materiałów zawierających azbest.

Azbest był przez wiele lat surowcem wykorzystywanym do produkcji materiałów budowlanych. Od ponad dziesięciu lat jego szkodliwość jest bezsporna. Społeczna świadomość w tym względzie znacząco wzrosła. Materiałów zawierających azbest należy się jak najszybciej pozbyć, bo wydzielają one włókna azbestowe, które są przyczyną pylicy azbestowej i wielu innych poważnych chorób, w tym nowotworów.
Polska od roku 2002 jest zobowiązana do usunięcia materiałów azbestowych – ma na to czas do 2032 roku.

 

Archiwum

Nabór wniosków na usuwanie azbestu w roku 2017

Informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2017 r. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwalił „Regulamin finansowania oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku”, w związku z powyższym z dniem podjęcia uchwały rozpoczął się proces naboru wniosków na demontaż i utylizację azbestu.

Wnioski na demontaż i odbiór azbestu można pobrać i złożyć w siedzibie właściwej gminy zgodnie z miejscem położenia nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (budynku, działki), a w przypadku współwłasności zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania.

Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z budżetu powiatu, dotacji gmin biorących udział w Programie oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Powiat Wrzesiński pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, pakowanie, zważenie, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie).

Dofinansowanie nie obejmuje kosztu zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym również w sektorze produkcji rolnej),  o ile azbest pochodził będzie z budynków związanych z tą produkcją, obowiązane są dołączyć do wniosku informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis.

Przypominamy również, że przed rozpoczęciem prac wnioskodawcy są zobowiązani do złożenia w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym, zgłoszenia prac związanych z demontażem azbestu.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 31.07.2017 r.

Realizacja Programu przewidziana jest do września 2017 roku.

 

Nabór wniosków na usuwanie azbestu w roku 2016

Informujemy, że w dniu 24 marca 2016 r. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego  uchwalił „Regulamin finansowania  oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2016 roku”, w związku  z powyższym  z dniem podjęcia uchwały rozpoczął się proces naboru wniosków na demontaż i utylizację azbestu. 

Wnioski na demontaż i odbiór azbestu można pobrać i złożyć w siedzibie właściwej gminy zgodnie 

z miejscem położenia nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (budynku, działki), a w przypadku współwłasności zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania. 

Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z budżetu powiatu, dotacji gmin biorących udział w Programie oraz dotacji  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Powiat Wrzesiński pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, pakowanie, zważenie, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie). 

Dofinansowanie nie obejmuje kosztu zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym również w sektorze produkcji rolnej), o ile azbest pochodził będzie z budynków związanych z tą produkcją, obowiązane są dołączyć do wniosku informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis.

Przypominamy również, że przed rozpoczęciem prac wnioskodawcy są zobowiązani do złożenia w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym, zgłoszenia prac związanych z demontażem azbestu.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 1.07.2016 r. 

Realizacja Programu przewidziana jest do września 2016 roku.

Likwidacja wyrobów zawierających azbest w roku 2015

Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje, że w dniu 12 maja 2015 r. Zarząd Powiatu we Wrześni uchwalił „Regulamin finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2015 r.” , w związku z powyższym z dniem podjęcia uchwały rozpoczął się proces naboru wniosków na demontaż i utylizację azbestu. 

Wnioski na demontaż i odbiór azbestu można pobrać i złożyć w siedzibie właściwej gminy zgodnie z miejscem położenia nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (budynku, działki), a w przypadku współwłasności zgody wszystkich współwłaścicieli na realizacje zadania. 

Powiat Wrzesiński pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, transport oraz unieszkodliwienie).

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym również w sektorze produkcji rolnej), o ile azbest pochodził będzie z budynków związanych z tą produkcją obowiązane są dołączyć do wniosku informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis.

Przypominamy również, że przed rozpoczęciem prac wnioskodawcy są zobowiązani do złożenia w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym, zgłoszenia prac związanych  z demontażem azbestu.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 31.08.2015 r

Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu zakończy się 30.10.2015 r.

Newsletter