Powiat wrzesiński to region o szczególnym znaczeniu. Wynika ono z położenia w obrębie ważnego centrum komunikacyjnego i gospodarczego naszego kraju – Poznania. Głębokie zakorzenienie w przeszłości, bogactwo dorobku kulturalnego, cenne zabytki architektury, niezwykłe walory przyrodniczo-krajobrazowe – to wszystko stanowi o coraz lepiej wykorzystywanych możliwościach rozwoju turystyki i agroturystyki. Przebiegająca przez powiat nowoczesna, licząca ponad 475 kilometrów autostrada A2 oraz skrzyżowanie dróg krajowych podnoszą atrakcyjność licznych terenów inwestycyjnych.

Powiat wrzesiński to ważny punkt na mapie Wielkopolski – ze względów administracyjnych, gospodarczych i geograficznych. Jego zachodnie granice przebiegają w odległości zaledwie 35 kilometrów od Poznania. Pięć gmin powiatu: Kołaczkowo, Miłosław, Neklę, Pyzdry i Wrześnię zamieszkuje około 77 tysięcy osób. Obszar o powierzchni 704 km2 rozciąga się w środkowozachodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, wchodzącego w skład geograficznego pasa Wielkich Dolin. Dziedzictwo kulturowe splata się tu na każdym kroku z nowoczesnością.

W ostatnim czasie na terenie powiatu powstała Wrzesińska Strefa Aktywności Gospodarczej będąca podstrefą Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK.

W Białężycach pod Wrześnią działa nowoczesna fabryka samochodów Volkswagen Crafter. Teren zakładu obejmuje 220 ha, co stanowi powierzchnię 300 boisk piłkarskich. Możliwości produkcyjne fabryki wynoszą rocznie 100 000 nowej generacji samochodów model Volkswagen Crafter. Na terenie fabryki znajduje się nowoczesna lakiernia, hala budowy karoserii i montażu oraz Park Dostawców z powierzchnią logistyczną. Nowy Zakład we Wrześni stał się obok VW Poznań drugim ośrodkiem produkcyjnym marki Volkswagen Samochody Użytkowe w Polsce. W maju 2017 roku przedsiębiorstwo zatrudniało 2 760 osób.

Ze względu na szybki rozwój ekonomiczny od 2017 roku powiat realizuje ogromną inwestycję Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Celem projektu pn. Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” o charakterze strategicznym dla rozwoju Wielkopolski jest poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w powiecie wrzesińskim, a jego realizacja jest uzasadniona wzrostem liczby absolwentów szkół podstawowych, prognozowanym wzrostem liczby mieszkańców, a także prognozowanym wzrostem zainteresowania kształceniem zawodowym we Wrześni (już dziś obserwuje się w tendencję wzrostową wśród aplikujących do szkół ponadpodstawowych, wzrost zainteresowania kształceniem na kierunkach zawodowych i politechnicznych, w stosunku do kształcenia ogólnego, odzwierciedlenie sytuacji podaży na rynku pracy). Istotne zapotrzebowanie zgłaszają również przedsiębiorcy zainteresowani kształceniem ustawicznym pracowników. Szczególnie przekształcanie się Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej/Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej jest prognostykiem dużego zapotrzebowania na kwalifikowanych pracowników produkcyjnych, a tym samym zapowiedzią popytu na profesjonalne szkolenia. W Wielkopolsce szczególnie rozwija się branża automotive – badania rynku wskazują na zapotrzebowanie pracodawców na wykwalifikowanych pracowników produkcji i montażu.

Stopa bezrobocia w powiecie obecnie utrzymuje się na niskim poziomie 3,9%. Powiat wrzesiński dynamicznie się rozwija i odpowiada na wyzwania zmieniającej się rzeczywistości.