Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą skontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych.

Wyżej wymienione służby zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby
poszkodowanej. Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaleźć. Szybki kontakt pozwoli na uzyskanie takich informacji, jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekłe, alergie, itp.

Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił na liście kontaktów osobę, z którą należy się skontaktować w nagłych wypadkach.

Numer takiej osoby należy zapisać pod nazwą międzynarodowego skrótu ICE (in Case of Emergency).

Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wymaga następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd.

Tego typu przedsięwzięcie z pewnością uprości pracę wszystkim służbom ratowniczym, i poprawi nasze bezpieczeństwo, dlatego apelujemy o przystąpienie do akcji.

Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić życie. Należy dodać, że akcja ma zasięg europejski.


Paweł Puzdrakiewicz – PCZK Września