Regulamin Konkursu ekologicznego

Cel głównym jest włączenie mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego do aktywnego udziału w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego oraz budzenie świadomości, że stan lokalnego środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością.