Ma swój Szlak Architektury Drewnianej Małopolska, mamy i my zabytki nie ustępujące urodą i wagą kulturową budowlom wokół Krakowa. W poprzednim miesiącu opisywałem zieleniecki kościół, chroniący prochy świątobliwego męża, a dziś zabiorę Państwa w podróż na krańce naszego powiatu, do Czeszewa, gdzie przedwieczne lasy dostarczyły materiału do budowy kościoła pw. św. Mikołaja. Kościoła niezwykłego, otoczonego chyba specjalną opieką świętych, który niezwykłe oglądał wydarzenia. Kto wie, czy za sprawą tajemniczych kręgów w zbożu nie jest teraz najbardziej znanym kościołem we wszechświecie.

Newsletter