• Wyrównywanie terenu pod patio - kwiecień 2018
  Wyrównywanie terenu pod patio - kwiecień 2018
 • Konstrukcja stalowa budynku B03 - kwiecień 2018
  Konstrukcja stalowa budynku B03 - kwiecień 2018
 • Trwa docieplanie budynku B01 - kwiecień 2018
  Trwa docieplanie budynku B01 - kwiecień 2018
 • Montaż daszków nad bramami budynku B02 - kwiecień 2018
  Montaż daszków nad bramami budynku B02 - kwiecień 2018
 • Montaż ryglówek pod bramy w budynku B02 - kwiecień 2018
  Montaż ryglówek pod bramy w budynku B02 - kwiecień 2018
 • Montaż konstukcji stalowej budynku B03 - kwiecień 2018
  Montaż konstukcji stalowej budynku B03 - kwiecień 2018
 • CBiRNT z lotu ptaka
  CBiRNT z lotu ptaka – marzec 2018
 • CBiRNT z lotu ptaka
  CBiRNT z lotu ptaka – marzec 2018
 • CBiRNT z lotu ptaka
  CBiRNT z lotu ptaka – marzec 2018
 • Montaż ścian warstwowych budynku B02 - marzec 2018
  Montaż ścian warstwowych budynku B02 - marzec 2018
 • Montaż konstrukcji stalowej dachu budynku B01 - marzec 2018
  Montaż konstrukcji stalowej dachu budynku B01 - marzec 2018
 • Montaż ścian G-K powyżej 3m - marzec 2018
  Montaż ścian G-K powyżej 3m - marzec 2018
 • Montaż pokrycia dachowego - marzec 2018
  Montaż pokrycia dachowego - marzec 2018
 • Montaż pokrycia dachowego - marzec 2018
  Montaż pokrycia dachowego - marzec 2018
 • Konstrukcja stalowa dachu B02 cd. - luty 2018
  Konstrukcja stalowa dachu B02 cd. - luty 2018
 • Montaż konstrukcji stalowej dachu budynku B02 - luty 2018
  Montaż konstrukcji stalowej dachu budynku B02 - luty 2018
 • Ciąg dalszy prac budowlanych - luty 2018
  Ciąg dalszy prac budowlanych - luty 2018
 • Ocieplanie fundamentów - luty 2018
  Ocieplanie fundamentów - luty 2018
 • Rozładunek przepompowni ścieków - styczeń 2018
  Rozładunek przepompowni ścieków - styczeń 2018
 • Wejście główne - styczeń 2018
  Wejście główne - styczeń 2018
 • Ściany budynku B01 od wewnątrz - styczeń 2018
  Ściany budynku B01 od wewnątrz - styczeń 2018
 • Pierwsze ściany - grudzień 2017
  Pierwsze ściany - grudzień 2017
 • Wykonywanie słupów żelbetowych utwierdzonych w stopach...
  Wykonywanie słupów żelbetowych utwierdzonych w stopach fundamentowych - listopad 2017
 • Wykonywanie stoposłupów - listopad 2017
  Wykonywanie stoposłupów - listopad 2017
 • Roboty ziemne - październik 2017
  Roboty ziemne - październik 2017
 • Rozpoczecie robót ziemnych - październik 2017
  Rozpoczęcie robót ziemnych - październik 2017
 • Przekazanie placu budowy - wrzesień 2017
  Przekazanie placu budowy - wrzesień 2017

Newsletter