Przyznanie nagród sportowych

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 1298/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku przyznał nagrody sportowe powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Poniżej lista wyróżnionych zawodników:

– Paulina Guzowska,

– Martyna Guzowska,

– Marta Zimna,

– Marika Majewska,

– Hubert Kaczmarek,

– Filip Wagner,

– Jagoda Gruszczyńska,

– Sara Surtel,

– Patrycja Kasperska,

– Dominik Knopkiewicz,

– Weronika Przybysz,

– Nikola Haremza,

– Wiktoria Grześkowiak,

– Krystian Haremza,

– Dagmara Haremza,

– Jakub Sworek,

– Oliwia Surdyk,

– Kamil Swancar,

– Pamela Jakubowska

oraz trenerów:

– Andrzej Pujdak,

– Tomasz Haremza,

– Mateusz Biegański,

– Szymon Kaczmarek,

– Jacek Kruk,

– Przemysław Pawlak.


 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 1210/2021 z dnia 28 września 2021 roku ogłosił nabór wniosków o przyznanie nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za 2020 rok.

I.Termin naboru wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2020 roku.

Od 29 września 2021 roku do 29 października 2021 roku.

II. Miejsce składania wniosków.

Wnioski składa się osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, przesyła drogą pocztową na adres: ul. Chopina 10, 62-300 Września lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (decyduje data wpływu).

III. Dostępność regulaminu i wzorów wniosków.

Regulamin przyznawania nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym wraz ze wzorami wniosków dostępny jest na stronie internetowej powiatu wrzesińskiego www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce Sport.

IV. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni, 61 640 44 72.

 

Poniżej regulamin określający zasady ubiegania się o nagrody sportowe powiatu wrzesińskiego oraz wzory wniosków dla osób fizycznych i trenerów.


   

Newsletter