Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 1210/2021 z dnia 28 września 2021 roku ogłosił nabór wniosków o przyznanie nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za 2020 rok.

I.Termin naboru wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2020 roku.

Od 29 września 2021 roku do 29 października 2021 roku.

II. Miejsce składania wniosków.

Wnioski składa się osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, przesyła drogą pocztową na adres: ul. Chopina 10, 62-300 Września lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (decyduje data wpływu).

III. Dostępność regulaminu i wzorów wniosków.

Regulamin przyznawania nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym wraz ze wzorami wniosków dostępny jest na stronie internetowej powiatu wrzesińskiego www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce Sport.

IV. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni, 61 640 44 72.

 

Poniżej regulamin określający zasady ubiegania się o nagrody sportowe powiatu wrzesińskiego oraz wzory wniosków dla osób fizycznych i trenerów.


   

Newsletter