• plakat

 


 

Konkurs  Wielkopolski Lekarz z Sercem  im. Kazimierza Hołogi

 

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 3222/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku, ustanowił Konkurs Wielkopolski Lekarz z Sercem im. dr. Kazimierza Hołogi, będący wspólnym projektem Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, promujący działalność charytatywną i społeczną lekarzy z naszego regionu.

Celem inicjatywy jest uhonorowanie osób, które poprzez swoją postawę życiową oraz działalność pozazawodową niosą pomoc ludziom chorym i potrzebującym pomocy w kraju i za granicą. Osoby te wyróżniają się w środowisku wyjątkową aktywnością o charakterze prospołecznym i charytatywnym. Stanowią wzór, inspirują do działania, promują wartości etyczne oraz prezentują postawę godną naśladowania.

Patronem konkursu jest Kazimierz Hołoga, wywodzący się z Wielkopolski niezwykły lekarz z powołania, społecznik i filantrop, który w drugiej połowie XX wieku realizował i wcielał w życie ideały lekarza, bez reszty oddanego pacjentom.

Laureatem I edycji konkursu został: prof.dr hab.n.med.Jacek Łuczak

Wyróżnienie otrzymali: dr Bożena Janicka oraz dr Marek Daniel

Nabór kandydatów do II edycji Konkursu w roku 2018 potrwa od 17 stycznia do 28 lutego 2018 roku.

Uchwałę ZWW, wzór karty zgłoszeniowej oraz logo konkursu można pobrać ze strony www.umww.pl z zakładki start >> Urząd >> Departamenty >> Departament Zdrowia >> Dokumenty do pobrania.

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@umww.pl, faksem (+48 61 62 66 351) lub pocztą: Departament Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań.


 

Powiatowa Akademia Ruchu - zapraszamy do współpracy

Powiat Wrzesiński w ramach promocji zdrowia wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego planuje organizację kolejnej edycji Powiatowej Akademii Ruchu – wiosna 2018. Poszukujemy instruktorów do prowadzenia zajęć.

 

 1.       Głównym założeniem przedsięwzięcia jest propagowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców powiatu poprzez cykl 10-tygodniowych zajęć ruchowych.

 2.       Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia w załączeniu (załącznik nr 1)

 3.       W przypadku zainteresowania proszę o przedstawienie oferty na formularzu (załącznik nr 2)

 

Niniejsze zapytanie zostało opublikowane celem analizy rynku. Przesłanie oferty nie zobowiązuje powiatu wrzesińskiego do jego realizacji.

 

Prosimy o przesłanie oferty do 31 stycznia 2018 roku na adres mailowy: anna.olejniczak@wrzesnia.powiat.pl

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Referatem Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia, tel.  061 640 44 73.

Newsletter