Bardzo atrakcyjna dla turystyki kajakowej jest płynąca południowym skrajem powiatu wrzesińskiego Warta. Blisko czterdziestokilometrowy odcinek rzeki niemal w całości położony jest w obrębie dwóch parków krajobrazowych: Nadwarciańskiego i Żerkowsko-Czeszewskiego.

Piękno tego drugiego dostrzegł wychodzący także w języku polskim amerykański miesięcznik National Geographic, który w numerze czerwcowym z 2000 roku, w miejscu ważnym, bo na stronie rozkładowej, opisuje florę i faunę tego niecodziennego miejsca.