Aktywna Tablica

Program „Aktywna Tablica” w Zespole Szkół  Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni w roku szkolnym 2022/2023 przystąpił do kolejnej edycji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Wsparciem finansowym w ramach programu objęte zostały dwie szkoły: Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Szkoła Podstawowa Nr 4 w wysokości łącznie 49.000,00 zł.

Uczniowie szkoły podstawowej zostali wyposażeni w pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii psychoneurologicznej, do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz do terapii dla uczniów z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD i autyzmem. Przystąpienie do edycji w 2022 roku pozwoliło na zakup następujących sprzętów: urządzenie do biofeedbacku wraz z fotelem, 27 – calowy monitor interaktywny, mobilna interaktywna podłoga FunFloor, 2 tablety 10,5 – calowe, zestaw interaktywnych ćwiczeń stymulujących funkcje poznawcze i usprawniające spostrzeganie, pamięć i koncentrację uwagi „Koncentracja i pamięć” oraz program wspierający kształcenie kompetencji emocjonalno – społecznych oraz udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w kontekście sytuacji kryzysowych i traumatycznych „Będzie dobrze”.

W ramach programu dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy zakupiono trzy tablice interaktywne o przekątnej 65 cali.

Wykorzystanie interaktywnych pomocy dydaktycznych pozwala na podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli. Umożliwia rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć edukacyjnych. Znacznie uatrakcyjniają prezentowane treści kształcenia, a dla uczniów stanowią cenne narzędzia aktywizujące.

  • Tablica interaktywna
  • Fun Floor
  • Fun Floor
  • Biofeedback
  • Koncentracja i pamięć

« wstecz