Powiat Wrzesiński pozyskał grant na cyfryzację urzędu


Powiat Wrzesiński podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat” realizowanego w ramach „Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020”. Na realizację projektu powiat otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa w wysokości 234.111,00 zł.


Cele projektu:
Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie bezawaryjności urzędu, świadomości urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie efektywności pracy przez zakup nowych stanowisk komputerowych. Ostatnim celem grantu jest diagnoza cyberbezpieczeństwa.


Zakres projektu:
W ramach grantu Powiat Wrzesiński kupi 2 serwery do wirtualizacji środowiska produkcyjnego oraz 6 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem biurowym. Ponadto w ramach grantu planowane jest przeszkolenie 50 pracowników z cyberbezpieczeństwa, aby zmniejszyć podatności na ataki socjologiczne oraz ransomware. 

 

Łukasz Jakubowski