• zdjęcie

Działki budowlane w Bierzglinku

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku. Treść ogłoszenia do pobrania na dole strony.

Przetargi rozpoczęły się we wrześniu 2013 r., a sprzedażą zostały objęte 133 działki budowlane. Nieruchomość ta w przyszłości utworzy osiedle o powierzchni niemalże 18 ha, na którym, oprócz domów jednorodzinnych wolnostojących i szeregowych, pojawią się enklawy zieleni. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na części działek pojawi się także zabudowa mieszkaniowa z usługami.

  • działki
  • działki

Przyglądając się charakterowi miejscowości Bierzglinek można zauważyć, że na przestrzeni lat niewątpliwie traci ona swój rolniczy charakter, staje się przedmieściem i tzw. sypialnią Wrześni. Sąsiedztwo węzła autostradowego daje możliwość szybkiego przemieszczenia się m.in. do Poznania i sprawia, że Bierzglinek jest atrakcyjny nie tylko dla mieszkańców Wrześni. Niewątpliwym atutem terenu, na którym położone są działki przeznaczone do sprzedaży, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który organizuje i porządkuje ład przestrzenny. Jest to akt prawa miejscowego, który szczegółowo określa, co i gdzie można wybudować. Dokładne przeanalizowanie planu miejscowego przez zakupem nieruchomości pozwala znaleźć odpowiedź na dwa podstawowe pytania: co na danej działce można wybudować i co powstanie w przyszłości w najbliższej okolicy? 

Występuje zatem tzw. pewne sąsiedztwo, które nie skutkuje niespodziankami typu lokalizacja uciążliwych usług w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Co więcej, kupując działkę objętą miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, mamy możliwość szybszej realizacji inwestycji, z pominięciem postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Teren, na którym położone są działki przeznaczone do sprzedaży, otacza ulica Klonowa i Lipowa, które wyposażone są w urządzenia infrastruktury technicznej – sieć wodociągową, energetyczną, gazową i telefoniczną.

Powiat wrzesiński w latach ubiegłych sprzedawał nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w bliskim sąsiedztwie obecnie sprzedawanych działek. Sprzedano wówczas wszystkie z dwudziestu działek objętych sprzedażą, a ich ceny na przestrzeni lat oscylowały na poziomie od 18 do 28 zł za 1 m2. Z przeprowadzonej analizy wynika, że 20% sprzedanych nieruchomości uległa z czasem dalszemu obrotowi. Wówczas ceny sprzedaży wahały się od 40 do 65 zł za 1 m2. Zakup działki budowlanej może zatem odbywać się w celu zaspokojenia swoich bieżących lub przyszłych potrzeb mieszkaniowych, a także może stanowić doskonały sposób lokaty kapitału.      

 

Powiat Wrzesiński w ofercie sprzedaży posiada 4 działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o powierzchni od 934 m2 do 1026 moraz cenie wywoławczej zaczynającej się od 79 zł netto za 1 m2 (średnia cena wywoławcza - 100 zł netto / 1m2 ). 

Więcej informacji pod numerem tel. 61 640 45 38 i na www.wrzesnia.powiat.pl.

WG

Newsletter