Targowa Górka, gmina Nekla - dz. nr 102 

Walga, gmina Pyzdry - dz. nr 65/6

Bierzglinek - dz. 375/170, 139/103, 139/122, 139/127

Newsletter