Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała nr 240/XXXV/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 17.11.2005 r.

Newsletter