Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021

Uchwała nr 302/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12.09.2018 r.

Załącznik do uchwały

Konsultacje

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021”
Konsultacje trwają od 7 do 14 maja 2018 r. Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj lub w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni (ul. Chopina 10).
Wypełnione formularze należy składać do skrzynki znajdującej się w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, przesyłać drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września z dopiskiem: „Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021” (decyduje data wpływu do urzędu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@wrzesnia.powiat.pl.
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest kompletne i poprawne wypełnienie kwestionariusza. Formularze anonimowe, niekompletne oraz niepoprawnie wypełnione nie będą brały udziału w konsultacjach.
Sprawę prowadzi Wydział Promocji i Kultury, tel. 61 640 44 98.

Uchwała nr 916/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

Załącznik nr 1 Projekt Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021 

Załącznik nr 2 Formularz konsultacji (PDF)

Wyniki konsultacji

« wstecz

Newsletter