Refundacja leków

 W marcu po raz kolejny zmieniły się listy refundacyjne leków. To dobry moment, aby przybliżyć zasady refundacji leków. Sposoby refundacji i wzory recept ulegały w ostatnich kilkunastu latach dużym zmianom.

Część leków przepisywanych na receptę może być sprzedawana ze zniżką. Wysokość takiej zniżki na recepcie zaznacza lekarz. Wysokość refundacji jest jednak ściśle określona i zależy od kilku czynników.  Przede wszystkim istotne jest schorzenie, a czasami również stopień jego zaawansowania.  Ten sam preparat w zależności od sytuacji  może być sprzedawany na 100%, 50%,  30%, ryczałt, a niekiedy wydawany bezpłatnie.  Powstaje pytanie: kto płaci tę refundowaną, a niezapłaconą w aptece kwotę? Tę brakującą część płaci NFZ. Kwoty na refundację leków są zapisywane w planach NFZ i pochodzą z tych samych składkowych pieniędzy co reszta funduszowego budżetu.  

W pewnym zakresie działa zasada, że im więcej Fundusz wyda na refundację, tym mniej pozostanie na zakup innych świadczeń zdrowotnych.  Drugim istotnym pytaniem jest: kto ponosi finansową odpowiedzialność za źle wypisaną receptę? Taka odpowiedzialność spoczywa na lekarzu. Przepisanie lekarstwa z nienależną zniżką naraża lekarza na ryzyko zapłacenia refundacji z własnej kieszeni.  Zmiany zasad refundacji są koniecznością, wynikają one z postępu medycyny, jak i z chęci racjonalizacji wydatków publicznych środków. Niekiedy są  dokuczliwe, szczególnie gdy dany preparat wypada z zakresu refundowanego. Pacjent przyzwyczajony do konkretnego lekarstwa staje przed dylematem: płacić drożej, czy prosić o zmianę  leczenia – o ile jest to możliwe. Zwykle po zmianach refundacyjnych istnieje możliwość zmiany terapii na refundowaną z użyciem innych preparatów. Bardzo ważne jest, aby szczerze określać swoje możliwości finansowe dotyczące zakupu leków. Działają tylko te lekarstwa, które są przyjmowane.

 
lek. Sebastian Nowicki
wiceprezes  Szpitala Powiatowego we Wrześni
  • zdjęcie

« wstecz