KOZ

KOZ to skrót od koordynowanej opieki zdrowotnej. Jest to jedna z koncepcji reformy opieki zdrowotnej przygotowywana przez Ministerstwo Zdrowia. Czy czeka nas powrót do ZOZ (Zespołów Opieki Zdrowotnej) – formie organizacyjnej znanej z minionych czasów?

Niekoniecznie. Dla przypomnienia – aktualnie usługi w branży medycznej są „kupowane” przez NFZ w sposób rozdrobniony. Osobno podstawowa opieka zdrowotna, specjalistyka, szpitalnictwo, badania diagnostyczne, opieka długoterminowa, itd. Coraz częściej zauważany jest problem swobodnego przepływu pacjenta pomiędzy poszczególnymi podmiotami świadczącymi usługi. Załóżmy, że chory zgłasza się do lekarza pierwszego kontaktu z problemem medycznym. Po wizycie okazuje się, że konieczna jest konsultacja u specjalisty (czas oczekiwania np. pięć miesięcy). W wyniku konsultacji specjalistycznej chory otrzymuje skierowanie do szpitala na planowy zabieg (dla przykładu czas oczekiwania – piętnaście miesięcy ). Po udanym zabiegu chory wymaga jeszcze rehabilitacji – i tutaj do wyboru dwie opcje – rehabilitacja w oddziale lub ambulatoryjna, powiedzmy po trzy miesiące oczekiwania. Około dwóch lat po pierwszej wizycie u swojego lekarza nasz hipotetyczny pacjent zakończył leczenie, jest zdrowy i zadowolony. Kolejki wynikają z faktu, że na przykładowym szlaku naszego pacjenta wszystkie fazy leczenia miałyby być realizowane przez niezależne osobne podmioty, z których każdy chce wykonać kontrakt i otrzymać pieniądze z NFZ. Dlatego prowadzi swoją własną niezależną kolejkę oczekujących pacjentów.
W modelu opieki koordynowanej chory trafiałby do podmiotu, który świadczyłby usługi kompleksowe, w związku z czym można byłoby dla indywidualnego pacjenta zaplanować ścieżkę diagnostyczno–terapeutyczno–rehabilitacyjną bez zbędnych przerw. Dla niektórych osób przy aktualnym rozdrobnieniu świadczeniodawców pomysły konsolidacji to przysłowiowe zawracanie kijem Wisły. Być może, ale sens opieki koordynowanej na pewno rozumieją pacjenci, którzy musieli przebijać się przez kilka kolejek oczekujących w różnych instytucjach medycznych. Szpital Powiatowy we Wrześni stara się na swój własny sposób rozwijać opiekę koordynowaną poprzez pozyskiwanie brakujących elementów. W ostatnim okresie pozyskaliśmy kilka poradni specjalistycznych, pogotowie, rozwijamy własny POZ. W naturalny sposób kadra szpitalna zasila tę ambulatoryjną. Następuje wymiana doświadczeń. Chciałbym podziękować pacjentom, którzy nam zaufali i postanowili powierzyć własne zdrowie najmłodszej na rynku wrzesińskim Poradni Lekarza Rodzinnego przy Szpitalu. Jest już Państwa ponad dwa tysiące. Dziękujemy.

 

lek. Sebastian Nowicki - Wiceprezes Szpitala
Powiatowego we Wrześni

  • zdjęcie

« wstecz

Newsletter