Leczenie uzdrowiskowe

Minister zdrowia w rozporządzeniu z dnia 28 sierpnia 2009 r. określił zasady potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe. O konieczności leczenia uzdrowiskowego decyduje lekarz rodzinny lub specjalista. Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją (uzupełnieniem) leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego.

Lekarze udzielający świadczenia zdrowotne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, kierują pacjenta do leczenia uzdrowiskowego, wypełniając odpowiedni wniosek. Do skierowania lekarz dołącza lub wpisuje aktualne wyniki badań. Jeśli w ciągu ostatnich 3 miesięcy pacjent przebywał w szpitalu, może załączyć do wniosku wypis ze szpitala (kserokopie).

Lekarz mający umowę z NFZ przesyła wniosek do Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego Wojewódzkiego Oddziału Wielkopolskiego NFZ. Na własną prośbę pacjent może sam przesłać wniosek lub osobiście złożyć w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego.

W NFZ skierowanie zostaje zarejestrowane i jednocześnie pracownicy sprawdzają m.in. kiedy chory był ostatnio leczony w uzdrowisku i czy jest ubezpieczony. Następnie lekarze specjaliści w dziedzinie balneoklimatologii, rehabilitacji i medycyny fizykalnej zatrudnieni przez NFZ na podstawie złożonej dokumentacji medycznej kwalifikują pacjentów do uzdrowiska, uwzględniając profil schorzenia i celowość leczenia. Jeśli pojawią się wątpliwości kliniczne, konsultanci kierują pisma z prośbą o opinię do odpowiedniego specjalisty lub lekarza wystawiającego wniosek. Gdy skierowanie zostanie zarejestrowane – otrzymuje swój numer. Zawiadomienie o nadanym numerze oraz o spodziewanym czasie oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe pacjent otrzymuje pocztą. Warto pamiętać, że okres ważności skierowania wynosi 18 miesięcy.

Zgodnie z zaleceniami konsultanta krajowego leczenie uzdrowiskowe ordynowane jest raz na 12 miesięcy, ponieważ przez rok utrzymuje się odczyn uzdrowiskowy. Należy pamiętać, że czynniki bodźcowe uzdrowiska i klimat mogą również wywołać u pacjenta efekty niepożądane. Dlatego skierowanie na leczenie uzdrowiskowe można złożyć nie wcześniej niż po 6 miesiącach od ostatniego pobytu w uzdrowisku. Wyjątkiem jest leczenie uzdrowiskowe  poszpitalne.

 

Krystyna Dudzińska
z-ca dyr. ds. medycznych
Szpitala Powiatowego

« wstecz

Newsletter