Zdrowie psychiczne

10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Ma on zwrócić uwagę na narastający problem chorób psychicznych oraz kształtować postawy wobec osób na nie cierpiących.

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że aż 27% mieszkańców naszego kontynentu ma problemy ze zdrowiem psychicznym. Liczba osób z tym rodzajem zaburzeń ciągle rośnie, także wśród Polaków. Coraz częściej dzieci i młodzież przed 18 rokiem życia boryka się z problemami psychicznymi i zaburzeniami zachowania. Ma to związek z zażywaniem środków psychoaktywnych, zaburzeniami nerwicowymi wynikającymi ze stresu czy piciem alkoholu.

Mało wiemy o zdrowiu psychicznym i dlatego nie dbamy o nie – a to oznacza wzrost liczby zachorowań w przyszłości, dodatkowo potęgowany zagrożeniami społecznymi: bezrobociem, ubóstwem, przemocą i rozluźnieniem więzi społecznych. Zaburzenia tej natury odbijają się na funkcjonowaniu w rodzinie czy miejscu pracy. Powoduje to nie tylko straty zdrowotne, ale i ekonomiczno-społeczne. Dlatego warto sobie uświadomić, że równowaga psychiczna jest dobrem społecznym. Jej zaburzenia są najczęstszą przyczyną wcześniejszego przechodzenia na emeryturę i pobierania świadczeń z powodu niezdolności do pracy, co pochłania około 3-4% PKB Unii Europejskiej.

Osobom na nie cierpiącym nie wystarczy dostęp do nowoczesnych leków. Potrzebne jest wsparcie osób bliskich, akceptacja i umiejętność współpracy. Wskazane jest leczenie chorego w naturalnym dla niego środowisku, rozpoznanie i zaspokojenie jego podstawowych potrzeb oraz kształtowanie relacji międzyludzkich, włączenie w terapię rodzin. Należy wyrabiać przyjazne postawy społeczne, przeciwdziałające napiętnowaniu i wykluczeniu. Chorym może pomóc rozpowszechnianie wiedzy o ich problemach w społeczeństwie.

 

Krystyna Dudzińska
z-ca dyr. ds. medycznych
Szpitala Powiatowego

« wstecz