Podręczniki

Nadszedł nowy rok szkolny. Czy możliwa jest reklamacja podręczników?
TAK, ale należy pamiętać, że sprzedawca nie musi przyjąć zwrotu podręcznika tylko dlatego, że kupujący się rozmyślił lub omyłkowo kupił książkę nie taką, jaką chciał. Przyjęcie zwrotu jest dobrą wolą sprzedawcy. Jeżeli książka ma wady, konsument ma prawo do jej reklamacji, a sklep nie może odmówić jej przyjęcia.

• Jeżeli zakupiliśmy zły podręcznik, to nie można go bezwarunkowo zwrócić sprzedawcy. Przyjęcie niewłaściwego podręcznika przez sprzedającego nie jest jego obowiązkiem, zależy od dobrej woli. 
• Przy zakupie należy wziąć paragon, ponieważ w razie sporu ze sprzedawcą ten dowód zakupu to podstawa dochodzenia roszczeń. Paragon powinniśmy otrzymać od sprzedawcy niezależnie od tego, gdzie robimy zakupy. 
• Promocja nie wyklucza zwrotu wadliwej książki. Oto przykład z życia: konsument zgłosił się do sprzedawcy, bo w zakupionej książce brakowało kilku kart. Ten odmówił przyjęcia reklamacji z powodu zastosowania ceny promocyjnej. W tej sytuacji konsument korzysta z uprawnień określonych w ustawie o prawach konsumenta. 
• Gdy kupujemy używane książki, a sprzedawca obniżył ich cenę, bo były przyniszczone, to wówczas nie można ich reklamować, ponieważ wiedzieliśmy o przyczynie obniżenia ceny.
• Sprzedawca nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności 
w razie składania reklamacji przez konsumenta, wywieszając w sklepie tabliczkę z napisem „Po odejściu od kasy reklamacja nie będzie uwzględniona”.
• Taka informacja sprzedawcy łamie podstawowe prawa konsumenckie i jest niezgodna z prawem, ponieważ sprzedawca ma obowiązek w każdym przypadku przyjąć zgłaszaną przez konsumenta reklamację.

Podstawa prawna ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827 ze zm.).

Elżbieta
   Staszak-Małecka

« wstecz