Przedawnienie opłat

Ostatnio jeden z konsumentów otrzymał rozliczenie za wywóz śmieci sprzed kilku lat z żądaniem uregulowania należności. Pyta, czy takie postępowanie przedsiębiorcy jest zgodne z prawem?

Nie. Zgodnie z obowiązującym prawem rachunki za śmieci, gaz, prąd elektryczny czy wodę ulegają przedawnieniu z upływem 2 lat.

Okres 2 lat liczy się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, a więc od dnia, w którym upłynął termin płatności należności wynikającej z rachunku czy zaliczki na jej poczet.

Ta zasada dotyczy rozliczeń z przedsiębiorcą, który dostarcza konsumentowi określone medium lub świadczy usługę. Oznacza to, że konsument nie musi płacić rachunków sprzed dwóch lat, a dostawca nie powinien tego żądać i nie ma możliwości przymusowego ściągnięcia przeterminowanych zobowiązań. W sytuacji przedstawionej przez konsumenta warto napisać pismo do kontrahenta, w którym należy powołać się na dwuletni termin przedawnienia roszczenia.

« wstecz