Kto jest adresatem reklamacji?

W zakupionym niedawno telewizorze popsuł się element umożliwiający właściwy odbiór programów. Pan Grzegorz zgłosił się do sprzedawcy, jednak on nie chciał przyjąć reklamacji i odsyłał konsumenta do producenta, który udzielił gwarancji na zakupiony sprzęt. Czy ma takie uprawnienia?

Nie. Reklamację z tytułu rękojmi należy złożyć do przedsiębiorcy, który sprzedał nam wadliwy produkt. Zatem sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli została ona złożona w terminie, to znaczy w ciągu dwóch lat od zakupu wadliwego towaru i w ciągu roku od dnia zauważenia wady (niemniej najlepiej zgłosić ją zaraz po wykryciu). Jeżeli konsument stwierdzi istnienie wady fizycznej przed upływem roku od dnia wydania rzeczy, to przyjmuje się (domniemywa), że wada lub przyczyna jej powstania istniały w chwili wydania klientowi towaru. Dla zachowania uprawnienia wystarczy zawiadomić sprzedawcę o wadach przed upływem tego terminu. Natomiast sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy została ona stwierdzona po upływie dwóch lat od wydania towaru konsumpcyjnego kupującemu. Jednak w razie wymiany wadliwego towaru na nowy, wolny od wad, termin ten biegnie na nowo.

Natomiast z odpowiedzialności za wady sprzedawcy nie zwalnia fakt udzielenia kupującemu gwarancji przez producenta. Sprzedawca nie może więc odsyłać konsumenta z popsutym sprzętem do producenta. Tym bardziej, że w dokumencie gwarancyjnym powinno być stwierdzenie, że gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z rękojmi. 

Podstawa prawna ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. poz.827)

Artykuł ukazał się w "Przeglądzie Powiatowym" nr 206 25 września 2015 r. 

« wstecz