Zakup podręczników

Sprzedawca nie musi przyjąć zwrotu podręcznika tylko dlatego, że kupujący się rozmyślił lub omyłkowo kupił nie taką książkę, jaką chciał. Jeżeli jednak książka ma wady, konsument ma prawo do reklamacji, a sklep nie może za to pobierać żadnych opłat.

Jeżeli zakupiliśmy zły podręcznik, to nie można go zwrócić sprzedawcy. Przyjęcie niewłaściwego podręcznika nie jest obowiązkiem sprzedawcy, zależy wyłącznie od jego dobrej woli. Przy zakupie należy wziąć paragon, ponieważ ten dowód zakupu to podstawa dochodzenia roszczeń w razie sporu ze sprzedawcą. Paragon powinniśmy otrzymać niezależnie od tego, gdzie robimy zakupy.

Promocja nie wyklucza zwrotu wadliwej książki. Jeśli na przykład brakowało w niej kilku kart i konsument zgłosił się do sprzedawcy, a ten odmówił przyjęcia reklamacji z powodu zastosowania ceny promocyjnej, to konsument korzysta z uprawnień określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Gdy kupujemy używane książki, a sprzedawca obniżył ich cenę, bo były przyniszczone, wówczas nie można ich reklamować, ponieważ wiedzieliśmy o przyczynie obniżenia ceny. Przepisy nie uzależniają rozpatrzenia reklamacji od uiszczania opłat przez konsumentów. Jest to działanie niezgodne z prawem, choć stosowane przez sprzedawców, aby zniechęcić konsumentów do składania reklamacji. Sprzedawca nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności w razie składania reklamacji przez konsumenta wywieszając w sklepie tabliczkę z napisem „po odejściu od kasy reklamacja nie będzie uwzględniona”. Taka informacja łamie podstawowe prawa konsumenckie i jest niezgodna z prawem, ponieważ sprzedawca ma obowiązek w każdym przypadku przyjąć zgłaszaną przez konsumenta reklamację.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.).

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz

Newsletter