Kwestionariusz wywiadu przed szczepieniem

W celu sprawnej realizacji szczepień oraz skrócenia czasu pobytu w Punkcie Szczepień poniżej zamieszono do pobrania kwestionariusz wywiadu przed szczepieniem przeciw Covid-19 oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych. 


 

Sposoby rejestracji na szczepienia w Punkcie Szczepień Populacyjnych w Grzymysławicach

Możliwe sposoby rejestracji i ustalenia terminu szczepień:

  • Całodobowa bezpłatna infolinia tel. 989 lub 22 62 62 989
  • SMS na nr tel. 664 908 556, 880 333 333 o treści SzczepimySie
  • E-Rejestracja na stronie www.pacjent.gov.pl

 

W innych sprawach niż ustalenie terminu szczepień nr tel. 797 140 090

 


 

  • Punkt Szczepień Populacyjnych w powiecie wrzesińskim

 

Szczepienia w Grzymysławicach

W Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach w ostatnich tygodniach trwały prace nad przygotowaniem punktu szczepień powszechnych w powiecie wrzesińskim. Czekamy na datę, kiedy punkt będzie mógł zostać uruchomiony.

Obiekt został przygotowany zgodnie z wszelkimi wymogami sanitarnymi. Zadbano szczególnie o bezpieczeństwo, a także komfort wszystkich, którzy będą się szczepić w Grzymysławicach. Za lokalizacją punktu w CBiRNT przemawiała duża powierzchnia użytkowa oraz dogodne rozwiązania logistyczne i komunikacyjne pozwalające na wydzielenie miejsca dla oczekujących, stanowisk szczepień oraz sali obserwacji po wykonanym szczepieniu, bez konieczności ograniczania funkcjonowania całego obiektu. 
Gotowość punktu szczepień powszechnych zgłoszona została do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Termin jego uruchomienia uzależniony jest od decyzji wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu podyktowanej dostawami szczepionek. Będziemy na bieżąco informować o sposobach rejestracji i systemie działania punktu szczepień w Grzymysławicach.

(red.)

  • Budynek Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii
  • Punkt informacyjny na wejściu do obiektu
  • Poczekalnia dla szczepionych osób
  • Stanowisko do szczepienia

 

Kiedy ruszy punkt szczepień w Grzymysławicach?

Wielu z nas z utęsknieniem wyczekuje powrotu do normalności, choć namiastki dawnej swobody i braku ograniczeń, zamkniętych szkół i urzędów. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że niektóre praktyki i nawyki przyjęły się na zawsze i zostaną z nami na długo po pandemii. Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów w ostatnim roku było rozpoczęcie szczepień.

Przyspieszenie akcji
Obecnie w Polsce zaszczepiono blisko 8 mln ludzi (w tym 2 137 304 drugą dawką) W powiecie wrzesińskim dotychczas podano 10 023 szczepionki (druga dawka – 2 239). Wiele osób wciąż czeka na moment rejestracji lub pierwszego szczepienia. Proces ten postępuje, jednak kluczowe są dostawy preparatów oraz ilość i wydajność zespołów je podających. II kwartał 2021 roku to czas planowanej w Polsce intensyfikacji procesu szczepień. Rozszerzono katalog osób uprawnionych do ich kwalifikacji i wykonywania, planuje się możliwość szczepień m.in. w aptekach oraz zakładach pracy. 

Nowy punkt szczepień populacyjnych w powiecie
Niedawno zaplanowano organizację tzw. masowych punktów szczepień populacyjnych. Zadanie powierzono samorządom, wskazując minimalne normy i zasady sanitarne, jakie punkty te powinny spełniać. To duże wyzwanie organizacyjne, w szczególności w zakresie zaplanowania sprawnej obsługi osób w nowo powstałym punkcie, tym bardziej że w przypadku naszego powiatu jest mowa o szczepieniach nawet 500 osób dziennie.
Rozumiejąc znaczenie szczepień i potrzeby mieszkańców w tym zakresie, zapadła decyzja o utworzeniu punktu w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach pod Wrześnią. Takie rozwiązanie wynika przede wszystkim z bardzo dobrych warunków do jego bezpiecznej i komfortowej organizacji. Mamy możliwość wyodrębnienia osobnego wejścia i wyjścia, dysponujemy dużym i bezpłatnym parkingiem, przestronną przestrzenią wewnątrz. 
Zważając na dostępne miejsca, jest to najlepsza lokalizacja, która pozwala na bezpieczną możliwość pogodzenia bieżącej działalności placówki z organizacją punktu szczepień. Przykładowo – wykorzystanie hal sportowych w szkołach jest ograniczone z uwagi na zbliżające się egzaminy uczniów szkół ponadpodstawowych. 
Ogromnym atutem wybranej lokalizacji powinna być możliwość dotarcia do punktu szczepień z uniknięciem dużego natężenia ruchu na drogach wjazdowych do Wrześni. Tym bardziej, że punkt ma służyć mieszkańcom całego powiatu, którzy będą najprawdopodobniej kierowani do niego przez centralny system. Do Grzymysławic trafić mogą zatem także osoby z każdej części kraju. Planowana liczba szczepień to około 3 000 tygodniowo, czyli około 500 osób dziennie, co jest dużym wyzwaniem logistycznym. Duża przestrzeń wokół wybranej lokalizacji pozwala zapewnić komfort kierowcom i dostęp do parkingu.

Stan przygotowań
Od momentu sygnałów na temat punktów szczepień masowych minęły dwa tygodnie. Ostateczny termin zgłaszania punktów do wojewody minął 8 kwietnia. Do tego czasu przygotowano obiekt, uzupełniając niezbędne wyposażenie, by spełnić wymogi sanitarne, planując ścieżki wejścia i wyjścia, organizując stanowiska szczepień i przede wszystkim pozyskując dodatkowy personel. Punkt jest na dzień dzisiejszy przygotowany, by ruszyć. Gotowość została zgłoszona do Urzędu Wojewódzkiego – czekamy na zielone światło do otwarcia i rozpoczęcia szczepień. 


Kluczowe kwestie
Dla powodzenia i sprawnego zorganizowania punktu niezbędne są nieprzerwane dostawy szczepionek i odpowiednia ilość zespołów do ich podawania. Szczepienia wykonywać ma personel Szpitala Powiatowego, jednak zasoby te nie są wystarczające, aby zapewnić trzy tysiące szczepień tygodniowo. Na zaproszenie do współpracy w punktach szczepień masowych odpowiedziało ponad 30 osób. To ratownicy medyczni, farmaceuci, pielęgniarki, położne, higienistki szkolne, fizjoterapeuci. Punkt najprawdopodobniej będzie działać przez kilka miesięcy, zatem im większa ilość osób chętnych do współpracy, tym lepiej. Pozwoli to na zaplanowanie grafików, tak by obciążenie związane z dodatkową pracą nie rodziło dyskomfortu oraz przekładało się na wysoką jakość szczepień. Dużą przeszkodą jest wciąż nieznany termin startu, co utrudnia planowanie pracy i zapełnienie grafiku zespołów szczepiących.
Pierwotna data uruchomienia punktów szczepień masowych oscylowała wokół 20 kwietnia, dziś słyszymy o maju. Czekamy na szczegóły dotyczące zasad zapisów na szczepienia i przede wszystkim terminu uruchomienia punktu. Teoretycznie może on ruszyć już od 26 kwietnia – jest przygotowany pod względem technicznym, organizacyjnym i kadrowym. Czekamy na weryfikację służb wojewody i sanepidu.
Poza wszystkimi wspomnianymi aspektami związanymi z powodzeniem akcji punktów szczepień masowych, najistotniejszym czynnikiem warunkującym przeprowadzenie szczepień na taką skalę jest wzajemna wyrozumiałość i życzliwość. Dziś mamy jeszcze wiele niewiadomych na temat funkcjonowania punktu szczepień masowych, systemu zapisów. Zadbaliśmy jednak o to, by warunki były tam maksymalnie komfortowe dla wszystkich. Nie unikniemy problemów, które przyniesie przyszłość, ale przy odrobienie wyrozumiałości uda się rozwiązać większość z nich. Wspólnym dobrem nas wszystkich jest zdrowie i bezpieczeństwo, o które samorząd powiatowy chce zadbać. 

Joanna Musiałkiewicz

  • Kiedy ruszy punkt szczepień w Grzymysławicach?

 

  • Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach

Punkt Szczepień Masowych w powiecie wrzesińskim

W Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach powstaje masowy punkt szczepień przeciwko COVID-19.

Obecnie punkt zgłaszany jest do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który musi zaakceptować jego utworzenie. Po akceptacji punktu przez WUW, planuje się by pierwsze osoby mogły szczepić się w Powiatowym Punkcie Szczepień Populacyjnych w Grzymysławiach od 19 kwietnia. Z jego organizację odpowiada samorząd powiatowy oraz Szpital Powiatowy we Wrześni.

Punkt zorganizowany zostanie na terenie CBiRNT. Na terenie placówki wyznaczone będzie miejsce dla osób oczekujących oraz dla tych, które zostały już zaszczepione, gdzie poddane zostaną obserwacji. Zaplecze jakim dysponuje CBiRNT pozwoli zapewnić wszystkim bezpieczne warunki. Przed budynkiem znajduje się parking, a lokalizacja punktu umożliwi mieszkańcom łatwy i szybki dojazd, eliminując konieczność dotarcia do centrum miasta, co bywa szczególnie utrudnione w godzinach popołudniowych. Szczepienia mają być wykonywane przez zespoły, które będą w stanie podać 3 000 dawek tygodniowo. Szczepienia wykonywać będzie personel Szpitala Powiatowego we Wrześni oraz ochotnicy, posiadający odpowiednie kwalifikacje, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie powiatu wrzesińskiego o naborze personelu szczepiącego. Dotychczas zgłosiło się 17 osób, wśród których znaleźli się m.in. ratownicy medyczni, pielęgniarze i pielęgniarki czy specjaliści z innych branż medycznych. Trwa weryfikacja możliwości współpracy z tymi osobami.

Osoby zainteresowane współpracą nadal mogą zgłaszać chęć współpracy poprzez mailowe zgłoszenie na adres zdrowie@wrzesnia.powiat.pl ze wskazaniem imienia i nazwiska, posiadanych kwalifikacji i telefonu kontaktowego.

Na dołączonej grafice można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące dojazdu do organizowanego punktu szczepień (w tym przykładowe odległości tej lokalizacji od miejscowości na terenie powiatu wrzesińskiego), a także kontakt do gminnych koordynatorów szczepień, którzy mogą wesprzeć organizację transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu na szczepienia.

Szczegóły dotyczące systemu zapisów, godzin pracy i tego w jaki sposób będą przebiegać będziemy na bieżąco publikować na stronie www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce Zdrowie/Punkt Szczepień Masowych oraz w mediach społecznościowych.