• Kontakt do Powiatowego Rzecznika Konsumentów

mgr Elżbieta Staszak-Małecka
ul. Chopina 10, pok. 10
tel. 61 640 44 16
godz. przyjmowania interesantów:
wtorek 8:00-12:00
środa 8:00-12:00