Pierścień powiatu wrzesińskiego

 • Mapa szlaku
  Trasę dookoła powiatu oznaczono kolorem żółtym

Do tej trasy będzie można dorzeć z Wrześni przez 5 dróg dojazdowych:

 • Września – Bardo (9,6 km),
 • Września – Graby (13,2 km),
 • Września – Grzybowo (6,8 km),
 • Września – Pyzdry (25 km),
 • Września – Nowa Wieś Podgórna (22,1 km).

W trasę można wyruszyć np. w miejscowości Bardo.

 • Rowerzyści
  • autor: Fot. Sz. Dolata - trasa wiedzie przez lasy

Następnie szlak poprowadzi przez gminę Nekla (m.in. przez przepiękne tereny leśne) i Marzenin do Grzybowa.

 • Rowerzyści
  • autor: Fot. Sz. Dolata - m.in. w okolicach Marzenina organizowano wrzesiński Rodzinny Rajd Rowerowy

W Grzybowie można zwiedzić wczesnośredniowieczne grodzisko na terenie którego prowadzone są badania archeologiczne.

 

 • Światowid w Grzybowie
  Na grodzisku znajduje się Światowid

Dalszą drogę wytyczono przez m.in. Węgierki, Gozdowo, Bieganowo, Pietrzyków do królewskiego miasta Pyzdry.

 • Panorama Pyzdr
  Panorama miasta Pyzdry

W miejscowości tej można zwiedzić kościoły: farny oraz pofranciszkański, a także zajrzeć do Muzeum Regionalnego znajdującego się w byłym klasztorze.

 • Most nad Wartą w Pyzdrach
  • autor: Fot. UGiM Pyzdry - most na rzece Warta

Po „przekroczeniu” Warty trasa będzie wiodła wałem przeciwpowodziowym do „Chatki Ornitologa” w Białobrzegach, a następnie „pętlą” po Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym.

 

 • Warta
  • autor: Fot. UGiM Pyzdry - wał przeciwpowodziowy wzdłuż Warty - Widok na trasę w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym

W drodze powrotnej mijamy Pyzdry i wzdłuż Warty kierujemy się do Czeszewa.

 • Kościół w Czeszewie
  Zabytkowy, drewniany kościół w Czeszewie
 • Krajobraz
  • autor: Fot. UG Miłosław - okolice Miłosławia, w tle Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy

W tej miejscowości „wkraczamy” do Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego, szlak wiedzie przez Orzechowo, Miłosław i wraca do Barda.

Szczegółowy opis szlaku i kilometraż (ze startem i metą w miejscowości Grzybowo): 

OPIS I KILOMETRAŻ SZLAKU ROWEROWEGO DOOKOŁA POWIATU WRZESIŃSKIEGO SZLAK OZNAKOWANY KOLOREM ŻÓŁTYM

 

• 0,00 km Grzybowo, na skrzyżowaniu w centrum wsi jedziemy w stronę Witkowa, po 400m  skręcamy w prawo do Sędziwojewa. W centrum Sędziwojewa na skrzyżowaniu skręcamy w lewo na Chwałkowice, przed Otoczną skręt w prawo na Węgierki i dojeżdżamy do drogi nr 92, gdzie skręcamy w lewo i po ok. 500 m skręcamy w prawo   kierunek Gozdowo – 6,8 km.

• 6,8 km  Węgierki, po skręcie na Gozdowo po ok. 1 km na rozjeździe jedziemy w prawo, pokonujemy wiadukt nad autostradą, za wiaduktem skręcamy w prawo i na skrzyżowaniu przy cmentarzu w Gozdowie skręcamy w lewo, jedziemy przez most na Wrześnicy, dalej pod górkę, na skrzyżowaniu obok sklepu jedziemy prosto przez Bieganowo do Sokolnik – 10,7 km (17,5 km).

• 17,5 km  Z Sokolnik jedziemy prosto przez Borkowo obok stawu, za którym skręcamy lewo i jedziemy pod górkę, skręcamy w pierwszą drogę w prawo i jedziemy przez Ksawerów do drogi nr 466, na której skręcamy w prawo w kierunku Pyzdr, mijamy po drodze Pietrzyków, Ratuje, Dłusk i docieramy do skrzyżowania z drogą 442, gdzie na światłach skręcamy w lewo na Kalisz – 12,6 km (30,1 km).

• 30,1 km  Po skręcie w lewo pokonujemy most na Warcie, za mostem skręcamy w lewo na wał przeciwpowodziowy, którym jedziemy do zabudowań pod lasem. Przed gospodarstwem zjeżdżamy z wału w prawo i  po 100 m skręcamy w lewo w leśną drogę, gdzie na rozwidleniu jedziemy prosto przez las do Chatki Ornitologa we wsi Białobrzeg. Po minięciu Chatki jedziemy polną drogą do Wrąbczynka, gdzie docieramy do asfaltu, na którym skręcamy w prawo – Wrąbczynek – 10,9 km (41 km).

• 41 km Po skręcie w prawo jedziemy asfaltem do Wrąbczynkowskich Holendrów i obok starej rozlewni mleka skręcamy w lewo w polną drogę. Mijamy wieś Adamierz, docieramy do wsi Żdzary, gdzie skręcamy w prawo na asfalt i po 200 m jedziemy w lewo w polną drogę. Jedziemy przez pola, potem przez las do Kolonii Ciemierów i drogi nr 442, na której skręcamy w lewo w kierunku Kalisza – 10,1 km (51.1 km).

• 51,1 km  Jedziemy drogą na Kalisz, po przejechaniu 2,3 km skręcamy w prawo na Ciemierów, docieramy do wsi Lisewo, gdzie skręcamy w  prawo i asfaltową drogą docieramy do Rudy Komorskiej. W Rudzie skręcamy w lewo i przed mostem na Prośnie skręcamy w prawo na wał  przeciwpowodziowy. Jedziemy przez wieś Modlica i ścieżką przez łąki nadwarciańskie docieramy do  boiska, obok którego polną drogą dojeżdżamy do drogi nr 442, gdzie skręcamy w lewo, jedziemy przez most na Warcie do skrzyżowania z drogą 466. Na skrzyżowaniu na światłach jedziemy w lewo i ul. Niepodległości docieramy do rynku w Pyzdrach – 17,7 km (68,8 km).

• 68,8 km  Z rynku jedziemy ul. Spółdzielczą, następnie skręcamy w prawo w ul. Kaliską i obok zabudowań klasztoru jedziemy prosto. Ul. Kaliska przechodzi w ul. Wrocławską, którą opuszczamy Pyzdry. Mijamy wieś Tarnowa, wjeżdżamy w las i jedziemy prosto przez Spławie do Nowej Wsi Podgórnej. Skręcamy w prawo i zaraz w lewo na polną drogę. Jedziemy przez las i docieramy do Szczodrzejewa, tu skręcamy na asfalcie w lewo i  przez wieś dojeżdżamy do skrzyżowania w centrum wsi Czeszewo – 14.8 km (83,6 km).

• 83,6 km   Na skrzyżowaniu jedziemy w lewo by po chwili na rozwidleniu pojechać w prawo na skos na wał przeciwpowodziowy, mijamy prom i drogą szutrową obok wału    dojeżdżamy do zabudowań Orzechowa. Za basenem skręcamy w prawo, docieramy do ul. Miłosławskiej, gdzie jedziemy w lewo do głównego skrzyżowania, na którym skręcamy w prawo. Przejeżdżamy przez tory kolejowe, jedziemy ul. Średzką, z której skręcamy w prawo w ul. Jabłoniową i obok kościoła kierujemy się w stronę skraju lasu. Koniec drogi asfaltowej i wjazd na drogę z płyt betonowych, betonką przez las do końca drogi i na skrzyżowaniu obok leśniczówki Wygranka skręcamy w prawo. Szeroką leśną drogą przez las docieramy do wiaduktu kolejowego, przejazd pod nim i dalej prosto przez las, wjazd na asfalt we wsi Bagatelka, którym dojazd do drogi nr 441, gdzie skręcamy w lewo do Miłosławia. Po lewej mijamy park i ul. Zamkową pod górkę docieramy do rynku w Miłosławiu – 14,8 km (98,4 km).

• 98,4 km   Z rynku w Miłosławiu skręcamy w lewo w ul. Wrzesiński, na rozwidleniu obok Urzędu Gminy jedziemy w lewo skos w ul. Pałczyńską. Na następnym skrzyżowaniu w lewo w ul. Dworcową i dalej prosto przez przejazd kolejowy, kierunek Środa Wielkopolska. Docieramy do Winnej Góra, gdzie za gospodarstwem rolnym skręcamy w prawo. Jedziemy obok parku, mijamy kościół i za wsią skręt w prawo w polną drogę, która prowadzi w stronę Pałczyna. Docieramy do asfaltu, na nim w prawo, wieś Pałczyn. Drogą asfaltową przez wieś, po 700 m za parkiem skręt w lewo i dalej prosto, po chwili koniec asfaltu i prosto polną drogą do Książna. Dojazd do asfaltu Książnie, skręt w prawo i po 400 m obok krzyża skręt w lewo w drogę polną i dalej przez łąki w kierunku wsi Bardo. Na skrzyżowaniu polnych dróg skręt w lewo i przejeżdżając koło kościoła docieramy do skrzyżowania w centrum wsi Bardo – 13,2 km (111,6 km).

• 111,6 km Na skrzyżowaniu w centrum wsi skręcamy w lewo w kierunku na Murzynowo Kościelne, za wsią skręt w prawo w polną drogę i obok cmentarza dojazd do drogi nr 432. Przejazd  przez drogę i dalej prosto na Racławki i Targową Górkę. W Targowej Górce jedziemy prosto przez wieś, mijamy kościół, przy szkole skręcamy w lewo w kierunku Nekli. Pokonujemy wiadukt nad autostradą, za którym skręcamy w lewo w polną drogę, przed zabudowaniami wsi jeszcze raz w lewo. a przed ogrodzeniem autostrady w prawo i po chwili asfalt prowadzi do Giecza. Skręcamy w lewo, jedziemy przez wieś, za romańskim kościołem skręt w prawo w polną drogę i przez kładkę na rzece Moskawie, docieramy polną do starego dębu przed Grodziszczkem w Gieczu –12,4km (124 km).

• 124 km Koło starego dębu przed Grodziszczkiem skręcamy w prawo i prosto polną drogą docieramy do asfaltu, gdzie skręcamy w prawo i jesteśmy w Biskupicach. Obok przystanku PKS skręcamy w lewo w polną drogę i po chwili jesteśmy w Stroszkach, gdzie wjeżdżamy na asfalt i jedziemy prosto do Nekli. Pokonujemy przejazd kolejowy i ul. Dworcową jedziemy przez miasto. Na rondzie w lewo do centrum miasta a dalej ul. Poznańską i ul. Powstańców Wielkopolskich docieramy do centrum i świateł na skrzyżowaniu z drogą nr 92 –  8 km (132 km).

• 132 km Przekraczamy drogę nr 92, jedziemy prosto drogą do Czerniejewa, po 300 m przed lasem odbijamy w lewo skos w drogę szutrową (Trakt Pobiedziski) do Nekielki. Mijamy osadę Rajmundowo i drogą leśną wzdłuż osady Nekielka, mijając po drodze kościół i stary cmentarz ewangelicki docieramy do skrzyżowania dróg leśnych przy leśniczówce Nekielka. Jedziemy prosto, aby po 400 m skręcić w prawo, a na następnym skrzyżowaniu w lewo i po 150 m docieramy do rozwidlenia dróg w osadzie Wagowo. Skręcamy w prawo i szeroką drogą docieramy do skrzyżowania leśnych dróg koło leśniczówki Jezierce – 10 km (142 km).

• 142 km Na skrzyżowaniu przed leśniczówką skręcamy w prawo, mijamy wigwam i kierujemy się leśną drogą razem ze znakami ścieżki dydaktycznej i żółtego szlaku pieszego do skraju lasu. Po 50 m od skraju lasu skręcamy w prawo i drogą obok jezior Ósemka, Cyganek docieramy do skrzyżowania przy Jeziorze Baba, na którym skręcamy w lewa stronę i jedziemy dalej przez las. Na następnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo, na rozwidleniu w lewo skos i po chwili jeszcze raz w lewo, po chwili zaczyna się asfalt i wieś Graby. Jedziemy prosto przez wieś do drogi Nekla – Czerniejewo, na której skręcamy w lewo do Czerniejewa. Mijamy wiatrak, szkołę i docieramy do skrzyżowania koło kościoła w Czerniejewie, gdzie skręcamy w prawo w kierunku Wrześni – 12 km (154 km).

 • 154 km Po skręcie w kierunku Wrześni mijamy cmentarz i opuszczamy Czerniejewo, na zakręcie przejeżdżamy przez mały zagajnik i docieramy do wsi Radomice, gdzie na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w kierunku Noskowa, jedziemy przez most na Wrześnicy, za którym skręcamy w prawo jesteśmy w Noskowie. W centrum wsi jedziemy w lewo na Marzenin po dojeździe do Marzenia skręcamy w lewo, jedziem dookoła pałacu, przy którym skręcamy w prawo w stronę widocznego kościoła. Jedziemy przez wieś, mijamy kościół, szkołę, pokonujemy tory kolejowe i docieramy do skrzyżowania z drogą nr 15 w Gulczewie. Skręcamy w prawo w kierunku Wrześni i zaraz w lewo w stronę Grzybowa, asfaltową drogą między sadami jedziemy do wsi  Sobiesiernie. Na skrzyżowaniu obok świetlicy wiejskiej i stawu jedziemy prosto. Po dotarciu do Grzybowa skręcamy we wsi w prawo, mijamy kościół po prawej, szkołę po lewej stronie i dojeżdżamy do skrzyżowania w Grzybowie – 15 km (169 km).

Żerkowsko-Czeszewska "Ósemka"

Nadwarciański Szlak Rowerowy

Transwielkopolska Trasa Rowerowa

Szlak Osadnictwa Olęderskiego