Historia współpracy

Początki kontaktów sięgają roku 2002, kiedy to 4 czerwca do Starostwa Powiatowego we Wrześni przybyli przedstawiciele Powiatu Smolewicze, którzy byli zainteresowani nawiązaniem współpracy z naszym powiatem.

Charakterystyka powiatu

Rejon (powiat) smolewicki został utworzony 17 lipca 1924 r., położony jest w centralnej części obwodu mińskiego. Stolica rejonu – miasto Smolewicze - znajduje się 35 km na północ od Mińska.

Strona internetowa rejonu Smolewicze

  • Zrzut strony internetowej