Regulamin Biegu 2018

REGULAMIN
IV Bieg im. Bohaterów Powstania Wielkopolskiego


I. ORGANIZATORZY
1.Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni
2.Starostwo Powiatowe we Wrześni
3.Stowarzyszenie „Promyk”

4.Samorząd Województwa Wielkopolskiego

II. CEL IMPREZY
1.Upamiętnienie 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
2.Poznanie historii Powstania Wielkopolskiego.
3.Promocja biegania jako formy aktywności sportowej.
4.Promocja Wrześni / powiatu wrzesińskiego jako miejsc przyjaznych dla biegaczy.
5.Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych.
6.Propagowanie rywalizacji w duchu fair play.
7.Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

III. TERMIN I MIEJSCE, BIURO ZAWODÓW
Zawody odbędą się 09.12.2018 r. we Wrześni.
Biuro zawodów: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września.

Do dyspozycji zawodników w dniu zawodów:
-szatnia damska,
-szatnia męska,
-prysznice,
-depozyt (wydawanie depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego).

IV. DYSTANS I START

Dystans 10 km, start godz. 13.00 (limit na pokonanie trasy 90 minut)
Miejsce startu: ul. Warszawska
Meta biegu: ul. Koszarowa
Pomiar czasu prowadzony będzie za pomocą chipów – oficjalnym czasem jest czas brutto.
Miejsce startu oddalone jest od biura zawodów o ok. 0,8 km

Trasa NIE JEST ATESTOWANA.

V. UCZESTNICTWO

- uczestnikiem biegu może być tylko osoba pełnoletnia
- podczas weryfikacji danych w biurze zawodów uczestnik musi okazać dowód tożsamości
- udział w zawodach jest możliwy tylko po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu imprezy

VI. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia za pośrednictwem strony www.wrzesnia.powiat.pl/bieg

Zgłoszenie uznaje się za kompletne, gdy zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zostanie przekazana darowizna/opłata startowa na wskazane konto bankowe.

Zgłoszenia przyjmowane będą tylko do 23.11.2018 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Opłaty należy dokonać najpóźniej do 04.12.2018r.
W DNIU ZAWODÓW ORGANIZATOR NIE BĘDZIE PROWADZIĆ DODATKOWYCH ZAPISÓW. Zgłoszenie można również wypełnić w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul.Chopina 10, w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego we Wrześni (I piętro – pok. 104).

Limit zgłoszonych zawodników wynosi: 400 osób.

 

VII. OPŁATA STARTOWA / DAROWIZNA

- Do 31.05.2018 r. :
Pakiet standard                       – 25,00 zł
Pakiet z koszulką                    - 35,00 zł

- Do 30.09.2018 r. :
Pakiet standard                       – 30,00 zł
Pakiet z koszulką                    - 45,00 zł

- Do 31.10.2018 r. :
Pakiet standard                       – 35,00 zł
Pakiet z koszulką                    - 50,00 zł

- Do 23.11.2018 r.:
Pakiet standard                       – 40,00 zł


OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI.
PAKIET STANDARD zawiera numer startowy, agrafki, zwrotny chip, bon żywnościowy, a po zakończeniu biegu pamiątkowy medal oraz wodę
Pakiety nie podlegają przepisaniu.

Opłatę startową/darowiznę należy uiścić na konto bankowe:

Stowarzyszenie Promyk
ul. Chopina 9
62-300 Września
04 9681 0002 0021 6531 0018 8323


W tytule przelewu prosimy wpisać: Darowizna/opłata startowa + imię, nazwisko, datę urodzenia np. „Darowizna/opłata startowa - Jan Kowalski, 01.01.1950”

System zatwierdza darowiznę/opłatę startową zgodnie z datą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym odbiorcy.


 

 

 

VIII. PROGRAM MINUTOWY

9.12.2018r. :

9:00 – 12:00    - Weryfikacja uczestników (Biuro Zawodów – ul.Koszarowa)
12:45               -  Otwarcie zawodów  (ul.Warszawska)
13:00               - Start: Bieg im.Bohaterów Powstania Wielkopolskiego (ul.Warszawska)
13:30               – Spodziewany pierwszy zawodnik na mecie (ul.Koszarowa)
13:30 – 15:00 - Posiłek regeneracyjny
ok 14:45          - Ceremonia zakończenia (podsumowanie, wręczenie nagród)

IX. KLASYFIKACJA I NAGRODY
Zawodnicy zostaną sklasyfikowani i nagrodzeni w następujących kategoriach:

- 1, 2, 3 miejsce w kat. OPEN kobiet i mężczyzn.
- 1, 2, 3 miejsce w kategoriach wiekowych wśród kobiet i mężczyzn: 18-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 i więcej lat.
O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia.

Warunkiem odebrania nagrody jest obecność nagrodzonego uczestnika biegu podczas ceremonii wręczania nagród.

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.

X. KONTAKT

Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września
– Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej, I piętro – pok. 104,
tel. 61 640 44 72, 695 888 614

e-mail: anna.cebulska@wrzesnia.powiat.pl, agata.czerniak@wrzesnia.powiat.pl
www.wrzesnia.powiat.pl/bieg

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich
ul. Koszarowa 12, 62-300 Września
e-mail: zsz2sek@op.pl

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2.Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
3.Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać przypięty z przodu numer startowy.
4.Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
5.Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych imprezy.
6.Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który w sposób rażący naruszył regulamin oraz swoim zachowaniem zakłócił przebieg rywalizacji.
7.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
8.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

U W A G A !

  • Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
  • Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  • Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

« wstecz