Powiat wrzesiński prowadzi pięć szkół i dwie placówki oświatowe. Są to: Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Politechnicznych, Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Zespół Szkół Specjalnych oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Oferta kształcenia ogólnego i zawodowego w szkołach ponadpodstawowych jest modyfikowana w zależności od oczekiwań młodzieży i potrzeb rynku pracy. Szkoły kształcą uczniów na wysokim poziomie, o czym świadczą wyniki egzaminów maturalnego i zawodowego. Znaczna liczba absolwentów kontynuuje naukę na renomowanych uczelniach wyższych.
Powiat wrzesiński kładzie nacisk na kształcenie zawodowe. Obecnie realizuje dużą inwestycje oświatową – Budowę Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Wśród placówek edukacyjnych istotną rolę odgrywa Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, które realizuje kształcenie praktyczne młodzieży i dorosłych.