Archiwum - rok szkolny 2011/2012

Konkurs Głośnego Czytania w Języku Angielskim

REGULAMIN KONKURSU GŁOŚNEGO CZYTANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH
W R.2011-2012

I.Cele konkursu:
1.Zainteresowanie uczniów językiem angielskim.
2.Rozwijanie czytelnictwa.
3.Poznawanie kultury krajów anglojęzycznych poprzez poznawanie ich literatury.
4.Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
5.Uczenie się rozumienia czytanego tekstu.
6.Podnoszenie kultury słowa.
7.Kontynuowanie współpracy między szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi na terenie powiatu wrzesińskiego.

II.Informacje ogólne:
1.Konkurs Głośnego Czytania w Języku Angielskim przeprowadzany jest na terenie gminy i powiatu miasta Września w ramach projektu „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej”.
2.Konkurs przeznaczony jest dla szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, techników, liceów profilowanych.
3.Konkurs składa się z dwóch etapów.
4.Pierwszy etap konkursu  przeprowadzany jest na terenie szkół biorących udział w konkursie.
5.Komisję etapu pierwszego powołuje nauczyciel koordynujący przeprowadzenie konkursu w danej szkole.
6.Do finału przechodzą 2 osoby, które uzyskały najlepszy wynik na terenie szkoły.
7.Finał Konkursu przeprowadzony zostanie w Zespole Szkół Politechnicznych, ul. Wojska Polskiego 1, we Wrześni.
8.Materiały konkursowe opracowywane są przez nauczycieli:
a.gimnazjum – p. Katarzyna Waszak.
b.szkoły ponadgimnazjalne – p. Małgorzata Bączkiewicz.
9.Korespondencja między szkołami, a koordynatorem projektu (Anna Adam, Zespół Szkół Politechnicznych, adres edfan@op.pl) odbywać się będzie drogą elektroniczną.

III.Materiały konkursowe:
1.Prezentacja tekstu powinna trwać 2-3 minuty.
2.Tekst powinien zawierać elementy dialogu.
3.Oceniane będą:
dostosowanie tekstu do możliwości uczestnika;
interpretacja i pojmowanie tekstu;
kultura słowa;
ogólny wyraz artystyczny.

IV.Komisja konkursowa:

Prezentacje oceniać będzie komisja w składzie:
1.p. Ewa Sławska
2.p. Aleksandra Hoppe
3.p. Karolina Nowicka – Ulanicka
4.p. Karolina Podemska-Środoń

Przy prezentacji tekstów obecny będzie Koordynator projektu, p. Anna Adam


V.Przebieg konkursu:
1.Koordynator drogą elektroniczną udostępnia tekst szkołom biorącym udział w projekcie. Nie ma potrzeby wcześniejszego zgłoszenia szkoły do Konkursu.
2.Etap szkolny zostaje przeprowadzony do dn. 13 lutego 2012.
3.Szkoły zgłaszają dane nauczyciela koordynującego oraz dane uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu finałowego do dn. 20 lutego 2012r. Zgłoszenie i wyniki należy wysłać na adres: edfan@op.pl.
4.Etap finałowy odbędzie się w dn. 13 marca 2012r. o g. 15:15 w Zespole Szkół Politechnicznych.

VI.Finał Konkursu.
1.Laureatami Konkursu zostają osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsca w Finale Konkursu.
2.Dla finalistów przewidziane są nagrody rzeczowe.

KONKURS WIEDZY O FRANCJI: „CZY ZNASZ FRANCJĘ?” ROZSTRZYGNIĘTY

W czasie inauguracji III Wrzesińskich Spotkań z Kulturą Francji w dniu 09.09.2011 r. uroczyście wręczono nagrody laureatom konkursu wiedzy o Francji: „Czy znasz Francję?”. Organizatorem było Liceum im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni.

Konkurs został przygotowany przez nauczycieli romanistów w ramach projektu Starostwa Powiatowego we Wrześni „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej”.

W prace konkursowe zaangażowane były: Dorota Górna, Małgorzata Bielska, Małgorzata Pietrzak, Agnieszka Pietraszak

Lista nagrodzonych:

Laureaci – kategoria szkoły podstawowe:
1.    Patrycja Wawrzyniak – Szkoła Podstawowa w Bieganowie
2.    Ewelina Brudnicka – Szkoła Podstawowa w Bieganowie
3.    Aleksandra Frąckowiak – Szkoła Podstawowa w Bieganowie
nauczyciel: Małgorzata Pietrzak
Laureaci – kategoria szkoły gimnazjalne:
1.    Jagienka Szulc, Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni
2.    Jędrzej Gruszczyński, Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni
3.    Przemysław Zawiślak, Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni
nauczyciel: Dorota Górna
Laureaci – kategoria szkoły ponadgimnazjalne:
1.    Sylwia Kondracka, Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
2.    Sonia Kaczmarek, Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
3.    Danuta Struszczyk, Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
nauczyciel: Małgorzata Bielska

Jury przyznało również dwa wyróżnienia:
Julianna Jóźwiak, Szkoła Podstawowa w Zasutowie (nauczyciel: Mirosław Kowalski)
Jakub Czerniak, Gimnazjum w Kołaczkowie (nauczyciel Agnieszka Pietraszak)

Sponsorami nagród dla zwycięzców byli: Starostwo Powiatowe we Wrześni, Stowarzyszenie Val de Loire-Pologne oraz LO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni.

  • autor: Małgorzata Bielska, Dorota Górna

Konkursy z języka niemieckiego

III edycja konkursów z języka niemieckiego realizowanych w ramach projektu "Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej"

Lista laureatów konkursu plastycznego "DACH - Laender sind sehenswert"

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 2 lutego 2012 r. w ZSP pod przewodnictwem p. Edyty Szamburskiej oraz komisji konkursowej w składzie: p. Anna Olejniczak, p. Karolina Stachura, p. Katarzyna Stachowiak, p. Joanna Kosmala i p. Elżbieta Kadlec.

Laureaci:

a) poziom gimnazjalny: miejsce 1 –  Inez Niszczak- gimnazjum nr 1 we Wrześni; miejsce 2 –   Szymon Siuda - gimnazjum w Pyzdrach; miejsce 3 –  Jakub Kosiński  i Bartosz Maćkowiak- gimnazjum nr 1 we Wrześni; wyróżnienie - Urszula Kowalewska - gimnazjum nr 1 we Wrześni

b) poziom ponadgimnazjalny: miejsce 1 – Monika Wrzaskowska - ZSTiO we Wrześni; miejsce 2 –   Joanna Sikora - ZSP we Wrześni; miejsce 3 – Dominik Rogoziński - ZSTiO we Wrześni i Paweł Konieczny - ZSP we Wrześni; wyróżnienie  -  Joanna Wawrzyniak - LO we Wrześni

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GŁOŚNEGO CZYTANIA W JĘZYKU NIEMIECKIM – laureaci na poziomie gimazjalnym:

I miejsce – Daniel Olczak
II miejsce – Martyna Kujawa
III miejsce – Szymon Siuda

PIĘKNE CZYTANIE W JĘZYKU NIEMIECKIM – poziom ponadgimnazjalny

I miejsce – Tomasz Błoch i Katarzyna Michalak
II miejsce – Katarzyna Każmierczak

KONKURSU WIEDZY O KRAJACH ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

REGULAMIN
KONKURSU WIEDZY O KRAJACH ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH
R. SZK. 2011 – 2012.

I.   
II.    Cele konkursu:
1.    Zainteresowanie uczniów językiem angielskim.
2.    Wzbogacenie wiedzy o historii, geografii, kulturze, literaturze oraz życiu codziennym w krajach angielskiego obszaru językowego oraz wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo.
3.    Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
4.    Kontynuowanie współpracy między szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi na terenie powiatu wrzesińskiego.


III.    Informacje ogólne:
1.    Konkurs Wiedzy o Krajach Angielskiego Obszaru Językowego przeprowadzany jest na terenie gminy i powiatu miasta Września w ramach projektu „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej”.
2.    Konkurs przeznaczony jest dla szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, techników, liceów profilowanych.
3.    Konkurs składa się z dwóch etapów pisemnych.
4.    Pierwszy etap konkursu  przeprowadzany jest na terenie szkół biorących udział w konkursie.
5.    Komisję etapu pierwszego powołuje nauczyciel koordynujący przeprowadzenie konkursu w danej szkole.
6.    Do finału przechodzą 3 osoby, które uzyskały najlepszy wynik na terenie szkoły. W przypadku gdy najlepszy wynik uzyskają więcej niż 3 osoby, maksymalnie do finału przechodzi 5 osób, wyłonionych w drodze dogrywki. Dogrywkę przeprowadzają nauczyciele danej szkoły we własnym zakresie.
7.    Finał Konkursu przeprowadzony zostanie w Zespole Szkół Politechnicznych, ul. Wojska Polskiego 1, we Wrześni.
8.    Materiały konkursowe opracowywane są przez nauczycieli:
a.    gimnazjum – p. Małgorzata Bączkiewicz.
b.    szkoły ponadgimnazjalne – p. Ida Dziubarczyk
9.    Korespondencja między szkołami, a koordynatorem projektu (Anna Adam, Zespół Szkół Politechnicznych, adres edfan@op.pl)  odbywać się będzie drogą elektroniczną.

IV.    Przebieg konkursu:

1.    Szkoły zgłaszają swój udział, dane nauczyciela koordynującego oraz liczbę uczestników do dn. 20 grudnia 2011r. Zgłoszenie należy wysłać na adres: edfan@op.pl.
2.    Do zgłoszonych szkół zostanie wysłany test konkursowy do dn. 6 stycznia 2012r.
3.    Etap szkolny konkursu zostanie przeprowadzony na terenie zgłoszonych szkół w dn. 16 stycznia 2012r.
4.    Wyniki etapu szkolnego należy przesłać na adres edfan@op.pl do dn. 31 stycznia 2012r.
5.    Etap finałowy odbędzie się w dn. 28 marca 2012r.
6.    Maksymalna ilość punktów do zdobycia, zarówno w etapie szkolnym, jak i finałowym  – 50. Test trwać będzie 45minut.
7.    Przewidywany rodzaj zadań w testach etapu międzyszkolnego i finałowego to m.in. test luk, prawda-fałsz, test wielokrotnego wyboru, poprawa błędów lub inne.


V.    Finał Konkursu.

1.    Laureatami Konkursu zostają osoby, które uzyskały 3 najlepsze wyniki zdobyte w Finale Konkursu.
2.    Dla finalistów przewidziane są nagrody rzeczowe.

Konkurs Leksykalno - Gramatyczny Języka Angielskiego

Konkurs Języka Angielskiego – finał

Dnia 12 grudnia 2011 r. w ramach projektu „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej” odbył się w Zespole Szkół Politechnicznych finał Konkursu Leksykalno-Gramatycznego Języka Angielskiego.

W Konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół gimnazjalnych (16 osób) i ponadgimnazjalnych (14 osób) z Wrześni, Miłosławia, Kołaczkowa oraz Nekli. Zostali oni wyłonieni w drodze szkolnych eliminacji przeprowadzonych 24 października 2011r.
Testy egzaminacyjne przygotowali nauczyciele języka angielskiego ze szkół powiatu wrzesińskiego. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą dotyczącą struktur leksykalno – gramatycznych, słowotwórstwa, a także transformacji zdań.
Ostatecznie zwycięzcami okazali się:
Szkoły gimnazjalne
1.Rafał Petrycz Gimnazjum Miłosław
1.Marcelina Gorzelana Gimnazjum Miłosław
2.Natasza Burda Gimnazjum nr 1 Września
3.Julia Matczak Gimnazjum nr 2 Września

Szkoły ponadgimnazjalne
1.Karina Szpecht LO Września
2.Marcin Pietrzyk ZSP Września
3.Marcin Goławski LO Września

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy!

Anna Adam
koordynator zespołu nauczycieli j. angielskiego

REGULAMIN
KONKURSU LEKSYKALNO – GRAMATYCZNEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH
W R. SZK. 2011 – 2012.

I.    Cele konkursu:

1.    Zainteresowanie uczniów językiem angielskim.
2.    Doskonalenie znajomości języka angielskiego, motywowanie do nauki języka obcego oraz wyłonienie uczniów zdolnych językowo.
3.    Kontynuowanie współpracy między szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi na terenie powiatu wrzesińskiego.

II.    Informacje ogólne:

1.    Konkursu Leksykalno - Gramatyczny Języka Angielskiego przeprowadzany jest na terenie gminy i powiatu miasta Września w ramach projektu „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej”.
2.    Konkurs przeznaczony jest dla szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, techników, liceów profilowanych.
3.    Konkurs składa się z dwóch etapów pisemnych.
4.    Pierwszy etap konkursu przeprowadzany jest na terenie szkół biorących udział w konkursie.
5.    Komisję etapu pierwszego powołuje nauczyciel koordynujący przeprowadzenie konkursu w danej szkole.
6.    Do finału przechodzą 3 osoby, które uzyskały najlepszy wynik na terenie szkoły. W przypadku gdy najlepszy wynik uzyskają więcej niż 3 osoby, maksymalnie do finału przechodzi 5 osób, wyłonionych w drodze dogrywki. Dogrywkę przeprowadzają nauczyciele danej szkoły we własnym zakresie.
7.    Finał Konkursu przeprowadzony zostanie w Zespole Szkół Politechnicznych, ul. Wojska Polskiego 1, we Wrześni.
8.    Materiały konkursowe opracowywane są przez nauczycieli:
a.    gimnazjum – p. Kinga Dębicka i p. Justyna Jerzewska.
b.    szkoły ponadgimnazjalne – p. Karolina Pokładecka.
9.    Korespondencja między szkołami, a koordynatorem projektu (Anna Adam, Zespół Szkół Politechnicznych, adres edfan@op.pl) odbywać się będzie drogą elektroniczną.

III.    Przebieg konkursu:

1.    Szkoły zgłaszają swój udział, dane nauczyciela koordynującego oraz liczbę uczestników do dn. 13 października 2011r. Zgłoszenie należy przesłać na adres: edfan@op.pl.
2.    Do zgłoszonych szkół zostanie wysłany test konkursowy do dn.
19 października 2011r.
3.    Etap szkolny konkursu zostanie przeprowadzony na terenie zgłoszonych szkół w dn. 24 października 2011r.
4.    Wyniki etapu szkolnego należy przesłać na adres edfan@op.pl do dn. 15 listopada 2011r.
5.    Etap finałowy odbędzie się w dn. 12 grudnia 2011r.
6.    Maksymalna ilość punktów do zdobycia, zarówno w etapie szkolnym, jak i finałowym – 50. Test trwać będzie 45minut.
7.    Przewidywany rodzaj zadań w testach etapu międzyszkolnego i finałowego to m.in. test luk, test wielokrotnego wyboru, poprawa błędów, transformacja zdań lub inne.

IV.    Finał Konkursu.

1.    Laureatami Konkursu zostają osoby, które uzyskały 3 najlepsze wyniki zdobyte w Finale Konkursu.
2.    Dla finalistów przewidziane są nagrody rzeczowe.

Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego

Nauczyciele matematyki w powiecie wrzesińskim starają się popularyzować nauki matematyczne organizując konkursy matematyczne, w których uczestniczy wielu gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jednym z takich konkursów jest w/w, w którym brało udział 90 gimnazjalistów i 103 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przyszłych maturzystów z całego powiatu wrzesińskiego. Zadania przygotowywali nauczyciele dbając o to, żeby forma była zbliżona do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z matematyki. W dniu 16 maja w Zespole Szkół Politechnicznych odbyła się II edycja konkursu. Dwudziestu siedmiu najlepszych gimnazjalistów i dwudziestu trzech uczniów wrzesińskich szkół ponadgimnazjalnych pod opieką: p. Hanny Lisiak-Góźdź, Moniki Kuśmierek, Doroty Klechammer, Barbary Nowak i Bogdana Nowaka 25 maja 2012r. w nagrodę pojechało na wycieczkę na Politechnikę Poznańską  na Wydział Elektryczny.

Zainteresowanie uczestników było na tyle duże, że pobyt się przedłużył i już w autobusie zaplanowaliśmy wyjazd w przyszłym roku na inny wydział uczelni. 

Laureatami konkursu, którzy zostaną nagrodzeni w dniu 14 czerwca na Powiatowym Podsumowaniu Konkursów Matematycznych są:

Gimnazjum klasa I:
1.Dopierała Maja        Nekla
2.Stachowiak Magdalena    Nekla   
Mikoajczyk Angelika        Gim1
Maćkowiak Bartosz        Gim1
Kowacki Fryderyk        Gim1
3.Jaensch Krzysztof        Gim1
Tomaszewski Bartosz    Gim1
Kowalczyk Tomasz        Gim1

Gimnazjum klasa II:
1.Szymczak Piotr        Nekla
Babraj Maciej            Nekla
2.Owsiany Szymon        Nekla
Młyńczak Wojciech        Gim2
3.Damrath Bartosz        Nekla
Szulc Jagienka        Gim1

Gimnazjum klasa III:
1.Buszka Joanna        Nekla
2.Grabarek Artur        Otoczna
3.Rypniewska Aleksandra    Nekla
4.Rozenkop Bartosz        Pyzdry
5.Kruszyński Andrzej        Pyzdry

Szkoły ponadgimnazjale
Klasa I poziom podstawowy:
1.Kurpik Gracjan        LO
2.Nowicki Łukasz        ZSP
Wojciechowska Dominika    LO
3.Dyrka Wojciech        LO

Klasa II poziom podstawowy:
1.Radny Mateusz        ZSP
2.Krych Patrycja        ZSP
3.Wojciechowski Michał    ZSP
Miłończyk Paweł        ZSP

Poziom rozszerzony:
1.Janicka Małgorzata        ZSP
2.Balicki Łukasz        ZSP
3.Gwoździk Tomasz        ZSP

Warto podkreślić, że konkurs odbywa się od lat w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji. Natomiast wyjazd do Poznania był możliwy dzięki pomocy Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz wieloletniej współpracy Zespołu Szkół Politechnicznych z Politechniką Poznańską.

  • autor: Dorota Klechammer

« wstecz

Newsletter