Chór "Lutnia"

  • Chór Lutnia

Historia zespołu jest długa: w 1887 roku Towarzystwo Przemysłowe założyło małe kółko śpiewacze, które w 1890 stało się chórem mieszanym LUTNIA i zyskało status Towarzystwa Śpiewaczego. W jego skład wchodziły chóry mieszane, żeński i męski, a także dwa kółka – muzyczne i sceniczne. Zespół występował przy okazji uroczystości państwowych i kościelnych. W latach 1920-1939 LUTNIA z sukcesem brała udział w corocznych zjazdach kół śpiewaczych, a także organizowała wieczornice poświęcone wielkim pisarzom, muzykom i działaczom.

  • Chór Lutnia

W latach powojennych chór istniał z przerwami. W roku 1982 przy Wrzesińskim Ośrodku Kultury powstał mały, liczący 18 osób Żeński Zespół Śpiewaczy przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, któremu nadano nazwę LUTNIA. Po roku patronat nad zespołem objęło Wrzesińskie Rzemiosło. W 1987 roku zespół o stuletnich tradycjach przejął dyrygent Władysław Dłoniak, zaś LUTNIA powróciła do WOK-u.

  • Chór Lutnia

Od tej pory zespół z zacięciem udziela się na imprezach organizowanych dla różnych środowisk.

Repertuar

Chór śpiewa a cappella i z akompaniamentem na trzy i cztery głosy muzykę sakralną: od muzyki dawnej po kompozytorów współczesnych – muzykę świecką, pieśni i piosenki. Ma również w swoim dorobku repertuar rozrywkowy. Wykonuje utwory kompozytorów polskich i obcych w oryginalnych opracowaniach.

Dorobek 

LUTNIA koncertowała w Bydgoszczy, Gnieźnie, Poznaniu. Wystąpiła też dwukrotnie na Kujawach. Uczestniczyła w przeglądach i konkursach, Dniach Pieśni i Piosenki, uświetniała wielkie wydarzenia religijne i patriotyczne. Chór był kilkakrotnie wyróżniany. Wpisał się trwale do kalendarza imprez kulturalnych we Wrześni, uczestnicząc w wieczorach kolędowych i Wrzesińskich Spotkaniach Chóralnych oraz koncertach pieśni Maryjnych.

« wstecz

Newsletter